Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Da kommunenen stemte mot seg selv

Hafslund ASA avholdt sin generalforsamling 5. mai 2007. I sakslisten lå et forslag fra stans!no (v/aksjonær Håkon Wium Lie) som ba Hafslund følge Oslo Kommunes henstilling om å slå av lysene og fjerne reklamen i nedstigningstårnene. Under følger vårt innlegg i saken. Skroll ned for å se resultatet av avstemningen.

Kjære generalforsamling, aksjonærer, styre og ansatte i Hafslund

Jeg står her i dag på vegne av mange. Formelt sett står jeg her på vegne av en gruppe aksjonærer, meg selv inkludert, som ber om et vedtak. Men jeg representerer også mange andre innbyggere i Oslo. Dere så kanskje aksjonistene på utsiden? Det er også tusener som har skrevet under på oppropet på nettet, på www.stans.no, og som har skrevet under på innbyggerinitiativet (som fortsatt må leveres på papir). Og, mange av Hafslunds kunder ergrer seg, bevisst eller ubevisst, over reklamen i tårnene.

Saken burde være kjent for de fleste: høsten 2005 ble nedstigningstårnene til Hafslund byttet ut med store lysreklametårn som er 4,5 meter høye. Da vi begynte å grave i saken fant vi flere skandaler. F.eks. viste det seg at nabovarslene ble sendt bare til de aller nærmeste naboene. De ble også sendt ut rett før fellesferien, og de hadde en svarfrist på to uker. Det sto ingenting om høyde eller utforming i nabovarslene.

Oslo Kommune eier grunnen som tårnene står på (de aller fleste av dem i hvert fall) men Oslo Kommune får ingenting av inntektene. Inntektene deles mellom Hafslund og JCDecaux i følge en hemmelig avtale.

Det er altså tre parter i saken: Hafslund, JCDecaux og Oslo Kommune. Når partene uttaler seg om saken sier de alltid at dette en komplisert sak, og at den derfor -- på tross av et klart bystyrevedtak -- er komplisert å løse. En får nærmest inntrykk av at reklametårnene i Oslo er like komplisert som konflikten i Midt-Østen. Og den kan jo ikke løses på et år eller to, må vite.

Nå er jeg blant dem som har hørt litt på Willoch og mener derfor at konflikten mellom israelerne og palestinerne kanskje ikke er så komplisert. Den kunne løses ganske enkelt ved at Israel forlater de okkuperte territoriene på vestbredden og overlater dem til dem som -- etter folkeretten -- har krav på dem.

Parallellene til Oslos gater er slående: Hafslund må oppgi okkuperte områder på byens fortau og gi dem tilbake til dem som -- etter eiendomsretten -- har krav på dem. Og det er Oslos innbyggere, ved Oslo Kommune.

Som en liten historisk fotnote kan det også nevnes at Oslo-avtalen ble undertegnet på Hafslund hovedgård.

Så, hvor vanskelig er det å fjerne disse tårnene? Vi vet at det tok to dager å ta ned de gamle tårnene og sette opp reklametårnene. Min hypotese er derfor, og jeg tror mange følger meg på det, at det vil ta omkring to dager å ta dem ned igjen og få opp de gamle tårnene.

Men, det er ikke det vi ber om i dag. I det forslaget som ligger til avstemning ber vi ikke om at tårnene fjernes, vi ber ikke om at de byttes ut -- vi ber bare om at lyset slås av og at den kommersielle reklamen fjernes jfr. det brevet som Oslo Kommune skrev til Hafslund i fjor sommer. Så vårt forslag er en støtte til brevet fra Oslo Kommune.

Hvor lang tid tar det å slå av lyset og fjerne reklamen? Det er ikke gjort på to dager -- det er snarere gjort på to timer. Jeg er ganske sikker på at dersom Christian Berg tar en telefon til driftssjefen og sier:

Nå skal du høre, du vet disse reklametårnene, ja de som er 4,5 meter høye som står 40 steder i byen. Kan ikke du ta med gutta rundt og slå av lyset og fjerne de glorete reklameplakatene.

Jeg er sikker på at dersom Christian tar den telefonen nå vil lyset være slått av og reklamen være fjernet før vi er hjemme i kveld.

Neste spørsmål blir da, hvorfor skal Hafslund gjøre dette? Hvorfor skal Christian ta den telefonen? Jeg mener det er to hovedgrunner til det.

I forhandlingene som visstnok skal pågå mellom kommunen og Hafslund mener jeg Hafslund har en svak posisjon. Grunnen er eid av kommunen og Hafslund har ingen avtale om å bruke grunnen. Man har ingen leiekontrakt. Vi vet også at mange mener at nedstigningstårn ikke er nødvendige lenger. Hvorfor skal ikke Hafslund klare seg kumlokk som alle andre? Dersom Hafslund får et pålegg om å fjerne alle tårnene kan det raskt bli dyrere enn å slå av lyset og fjerne reklamen.

Den andre hovedgrunnen er at Hafslund har en betydelig oppside ved å handle riktig i saken. For noen dager siden offentliggjorde Norsk Kundebarometer en undersøkelse som sier hva nordmenn mener om forskjellige selskap. Den omhandler 177 selskap og Hafslund som strømleverandør er med. Hvilken plass kom Hafslund på? Er det noen som kan gjette? Det er ikke nr 1.

[Fra salen: nr 10!]

Ikke nr 10. Det var 177 selskap med. Hafslund kom på 176. plass. Nest sist.

[Fra salen: Hvem var sist?]

Jysk. De selger visstnok laken og slikt.

Dette er pinlig for bedriften, og det må også være pinlig for de ansatte som går på jobb hver dag. Hva skyldes dette? Skyldes det at strømmen var så dyr i vinter? Nei, strømmen har ikke vært dyr i vinter. Skyldes det stadige avbrudd i strømforsyningen? Er det sånn av vi må kjøpe strømgeneratorer og backup til PC-ene våre? Nei, jeg kan ikke huske en eneste gang jeg har mistet strømmen i Oslo. Fantastisk kvalitet. Skyldes det at Hafslund ikke tjener penger eller at dere ikke har vært heldige med investringen i REC? Nei, det skyldes ikke det.

Jeg tror holdingen skyldes at Hafslund oppfører seg som de gjør ved å okkupere fortau og presse reklame på sine kunder. Når du får lys inn i soverommenet ditt hele natten blir du ikke særlig positivt innstilt.

Å havne så lavt på den lista er dårlig butikk. Jeg garanterer deg Christian: dersom du tar den telefonen vil Hafslund klatre på listen. Det kan bli den mest lønnsomme telefonsamtalen du tar.

Dersom du ikke klarer å rydde opp er det ikke bare Hafslunds omdømme som er truet, men også ditt eget. Når man googler på "Christian Berg" om 10 år, hva vil du skal komme opp? At du forsvarte reklametårnene i 2007? Eller at du gjorde andre spenstige ting som REC? Det er litt opp til deg. Skal du forsvare gamle feil eller løse problemer?

Du skriver i årsrapporten -- en veldig god rapport forøvrig, og det er godt det du skriver -- på side to:

Konsernets verdigrunnlag -- redelighet, mot og humør -- utgir en basis for all vår virksomhet og atferd. Vi skal holde en høy etisk standard og ta både økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes.

La oss se nærmere på de tre ordene: redelighet, mot og humør:

Til de nye i styret -- de er dessverre ikke her -- men jeg har lyst til å si det likevel. Jeg håper dere er klar over hva dere går inn i, at dere er klar over den pågående konflikten som Hafslund har med byens innbyggere. Dette blir ikke et vanlig styreverv -- her har dere aktive aksjonærer og kunder som venter på en løsning. Jeg håper dere går inn i styret for å finne de løsningene og ikke for å forsvare gamle feil. Vi skal følge med på hvordan dere gjør jobben.

Tilbake til vedtaket vi står overfor i dag. Det er som kjent en storeier i Hafslund som i realiteten har kontroll over selskapet. Det pussige i situasjonen er at det er den samme institusjonen -- som forøvrig holder i det to tårna nede veien her

[Fra salen: de er glad i tårn!]

De er glad i tårn! Det er de som har sendt brevet til Hafslund der de ber om at lys og reklame fjernes. Jeg vet ikke om finansbyråden sitter i samme tårn som byråd for byutvikling, men håper likevel at de kommuniserer med hverandre og at byrådet ikke velger å stemme mot seg selv i denne saken.

Dersom byråden ikke støtter forslaget vårt er det det samme som å si at en ikke trenger å ta brev fra Oslo Kommune så alvorlig. Det er ikke alvorlig ment, det er kun et spill for galleriet. Og galleriet i denne saken er bystyret i Oslo som har gjort et soleklart vedtak i saken og som følger veldig godt med.

Jeg ber derfor alle aksjonærer, både store og små, om å støtte vårt forslag for å gjøre Hafslund til en enda bedre bedrift.

Takk.


Etter mitt innlegg gav en annen aksjonær, en arkitekt, et støtte-innlegg. Det varmet. Det kom deretter et spørsmål fra salen om Oslo Kommune har inntekter fra tårnene. Svaret er nei.

Styreformann kunne deretter informere om at styrets holdning var at forslaget skulle avvises da generalforsamling ikke er rett sted å ta opp slike saker på. Han sa ingenting om hvor aksjonærer heller burde ta opp saken. Han informerte videre om at de to største eierne i Hafslund (Oslo Kommune og Fortum) ikke ønsket å si noe, men at det støttet styrets anbefaling. Han spurte deretter om forslagsstiller insisterte på skriftlig avstemning. Svaret var ja. Dersom hver person i salen hadde hatt en stemme hadde vi nok vunnet. Men, siden aksjene var noget skjevfordelt ble resultatet:

Vi fikk altså 0.02% av stemmene. Vi tapte med glans, men vet litt mer om hva Byrådet egentlig mener om tårnene.


howcome 2007-05-03

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill