Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

PBE feilinformerer om Skilt- og Reklameplanen

(2007-08-23) I et notat om Skilt- og Reklameplanen som er oversendt byutviklingskomiteen hevder PBE at Oslos boligområder vil være godt beskyttet mot reklame i den foreslåtte Skilt- og reklameplanen. Det sies at reklame i område S (boligdominerte områder) "er begrenset til stedlige virksomheter".

Dette er feil. Sannheten er at den foreslåtte Skilt- og reklameplanen åpner for flere typer reklame i Oslos boligområder som ikke trenger være tilknyttet stedlige virksomheter.

Punkt 7.2 i den foreslåtte planen beskriver område "S". I punkt 7.2.1 kan vi bl.a. lese at disse typer reklame tillates:

I følge planen er det ikke noe krav om at disse reklametypene er tilknyttet stedlig virksomhet.

Aksjon Stans!no har fremsatt 13 krav til endringer i Skilt- og Reklameplanen. Vårt fremste krav er at Oslos boligområder ikke mister vernet de har i dag – dagens vedtekter sier at I boligstrøk er takreklame, lysreklame og større reklamearrangement ikke tillatt.

Vi finner det svært beklagelig at PBE feilinformerer om dette.

Kontaktperson stans!no:
Håkon Wium Lie
howcome@opera.com
Mobil: 90192217

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill