Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

REKLAMETÅRN I OSLO: SKANDALØS SAKSBEHANDLING AVDEKKET

(OSLO 2005-09-06) Aksjon stans!no la i dag fram en jurdisk betenkning om saksbehandlingen og det rettslige grunnlaget for de nye lysreklametårnene i Oslo. Rapporten dokumenterer omfattende feil i saksbehandlingen som vil kunne medføre at byggetillatelsene underkjennes.

Lysreklametårnene er satt opp av Hafslund og JCDecaux på kommunal grunn. De to selskapene deler inntektene fra reklamen seg imellom. Tårnene er over fire meter høye og er opplyst innenfra.

"Plan- og Bygningsetaten har gitt tillatelse til å sette opp lysreklametårnene etter en skandaløs saksbehandling", sier Håkon Wium Lie, initiativtager til aksjon stans!no. "Tilsammen utgjør feilene et massivt brudd på Oslo-innbyggernes rettigheter."

Blant eksemplene på saksbehandlingsfeil finner vi:

Rapporten i sin helhet finnes her: http://www.stans.no/hv.pdf

Kontaktperson i stans!no

Håkon Wium Lie
howcome@opera.com
tlf 90192217

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill