Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Oslo: Posten slår av reklameskjerm

(2023-02-12) På St Olavs plass i Oslo har Posten en ganske trist fasade mot den ellers vakre plassen. En stor reklameskjerm har skjemmet bygget og plassen med lysforurensning. Den er nå slått av etter at Oslo kommune fulgte opp tips i saken. Vi oppfordrer flere til å sende tilsvarende tips når det dukker opp reklamestorskjermer i nabolaget. Se brev i saken.

Trondheim: Rema 1000 grep etter klage

(2021-02-13) NRK skriver:

Kunstig lys fra butikk- og reklameskilt i byer bidrar til lysforurensningen rundt oss. I Trondheim tar Rema 1000 grep etter klage, og eksperter forteller om en positiv trend i Norge der stadig flere tar temaet på alvor.

PBE knallhard: reklameskjermer fjernes i Oslo!

(2020-06-15) Oslo kommune følger opp ulovlig reklame med kjempeskjermer i utstillingsvinduer.

Kjempeskjermer bak glass i Oslo

(2018-04-04) I Oslo har DnB tatt i bruk store skjermer med bevegelig reklame. Skjermene er plassert på innsiden av viduene, kanskjei et forsøk på å omgå forbudet mot bevegelig reklame som gjelder i Oslo. Ivar Johansen (SV) har tatt opp spørsmålet i et brev til byrådet. Han skriver:

Nå har det altså dukket opp nye medier (LED-skjermer med lett utskiftbare budskap og/eller levende film) som er i ferd med å invadere det offentlige rom og sprenge enhver grense for påtrengende lysintensitet. Jeg mener vi ikke kan ha en slik forsøpling av det offentlige rom.

Ivar skrev brev til byrådet og svaret han fikk er oppløftende. Byrådet er enig i at reklameskjermer på innsiden er omgåelse av regelverket og PBE skriver at de har effektivisert prosessen for å behandle klager:

Hva gjelder oppfølging av slike skjermer som er satt opp uten tillatelse kan Plan- og bygningsetaten kreve at skilt og reklame som er ulovlig oppført fjernes med hjemmel i pbl. §32-3. Vi har ikke kapasitet til å gå aktivt ut på befaring for å avdekke ulovlig skilt og reklame, men vi behandler alle meldinger og tips om ulovlig reklame som vi mottar. Når vi mottar meldinger om saker som gjelder ulovlig skilt og reklame har vi effektivisert prosessen vår ved at vi sender ut varsel om pålegg uten å be om redegjørelse først.

Her er bilder fra DnBs filealer ved Stortinget og Majorstua:

Skjermene er rapportert. Så får vi se om Oslo kommune følger opp.

Slagne tårn

(2016-05-24) På en industritomt i Oslo ligger slagne tårn, mastodonter som er flyttet fra Oslos fortau og henlagt til en usikker tilværelse i horsontal tilstand langs Østre Aker vei. Oslos skattebetalere har betalt næmere 40 millioner for disse tårnene, og fortausbrukere har betalt med redusert tilgjengelighet og påminnelser om hva vi kan kjøpe. Da tårnene ble installert i 2005 ble vi fortalt at omkretsen var så stor fordi arbeiderne (som skal inn i tårnene og ned i bakken) har lagt på seg. Bildene viser at arbeiderne ikke fikk rare plassen, men at lysreklamen tok for seg.

Sagaen om lysreklametårnene i Oslo er et eksempel på hvordan en privat bedrift (JCDecaux) klarer å forføre politikere og halvkommunale etater (Viken/Hafslund) for å berike seg på innbyggernes bekostning. Måtte det bli pensum for alle offentlig ansatte som ellers kan fristes til å akseptere oppdrag fra private reklameaktører.

Snart over!

(2016-05-20) I 2005 satte JCDecaux og Hafslund opp 40 lysreklametårn i Oslo. Innbyggerne protesterte, stans.no ble startet, og politikerne måtte kjøpe tilbake tillatelsene med 40 millioner offentlige kroner. Nå, mer enn ti år senere blir tårna endelig fjernet. I stedet kommer lavere tårn uten reklame. Vi hadde heller foretrukket kumlokk, men feirer likevel hvert reklametårn som fjernes! Bildet under (tatt av Lars Brunborg) viser tårnet i Bygdøy Allé som ble byttet i dag. Dette er tårn nummer 35 av drøyt 40.

Det våres!

(2016-03-13) De ulykksalige lysreklametårnene byttes sakte ut. Bildene viser nye tårn i sentrum av Oslo. Det siste bildet viser reklamekampanjer på et av reklametårnene som fortsatt står. Reklamekampanjene er ikke lenger i helformat, det er antageligvis for få tårn igjen til til å lage egne kampanjer for dem.

Fire tårn byttet

(2015-06-26) I 2009 brukte Oslo kommune nærmere 40 millioner offentlige kroner på å kjøpe tilbake lysreklametårn etter massive protester fra reklameskeptikere. Samtidig påtok Hafslund seg ansvaret for å skifte ut reklametårnene med reklamefrie varianter. Nå, seks år senere, begynner Hafslund utskiftingen: fire tårn er byttet i måneden som gikk. Her er de nye tårnene:

Tårnene står i Skippergata/Prinsensgt, Prinsensgt/Nedre Slottsgt, Colletsgt/Geitemyrsveien, og Gabelsgt/Bygdø alle.

Hafslund sier de planlegger å bytte ut fire tårn per måned etter sommerferien. Det betyr at alle tårn skal være byttet om et års tid. I mellomtiden fortsetter JCDecaux å få alle inntekter fra reklamen som står på offentlig eiendom. Vi forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid å utplassere tårnene, eller hvorfor Oslo kommune ikke la inn tidsfrister i kontrakten om nye tårn. Det likevel fint at utskiftingen nå har startet, og vi ser fram til dagen da det siste tårnet stuper.

Reklame. Nedstigningstårn. Reklame. Sykler.

Tre-dobling av byreklame

(2015-04-27) Byrådet vil nesten 3-doble byreklamen på grunn av bysykkelordningen. En massiv kommersiell nedtagging og forsøpling av det offentlige rom fra en handelsstand og et næringsliv som vil påvirke oss på en aggressiv måte i sin kamp for å påvirke oss som konsumenter. Ivar Johansen (SV), en usedvanlig våken bystyrerepresentant, skriver...

Grenoble fjerner reklamen, planter trær

(2014-11-26) De Grønne vant kommunevalget i Grenoble og gatereklamen vil nå byttes ut med trær. Kommunen skal også sette opp nye oppslagstavler som blir mindre, og hvor kommunen, kulturinstitusjoner, organisasjoner og folk ellers fritt kan få fram sitt budskap. Disse tavlene skal ikke lenger bare rettes mot bilister, men også fotgjengere, forklarer Lucille Lheureux, som er ansvarlig for offentlige steder i Grenoble. Dagbladet skriver om saken som vekker internasjonal oppsikt euronews, rt, Daily Mail, france24

«Bergen vil bytte sjela si mot syklar»

(2014-06-23) Øystein Runde skriver i Dagbladet:

Ingen brukar millionar på reklame for produkt folk treng. Eg treng derimot eit reklamefritt Bergen, fordi reklame er laga for å gripe merksemda mi. Merksemd er noko eg treng å bruke på andre ting i livet.

Første tårn revet!

(2014-05-19) Det første lysreklametårnet er nå revet — hurra! Hafslund har endelig klart å produsere et tårn av type «Pirouette» og det ble nylig satt opp ved Drammensveien 98 der det erstattet et reklametårn. Det nye tårnet er lavere (vi gjetter på 2,8 meter i stedet for 4,5 meter), det har ikke reklame, og det lyser ikke om natten. Det er ikke spesielt vakkert, og vi hadde foretrukket et kumlokk. Men tårnet er mindre dominerende enn vi fryktet. Det ligner litt på en forvokst sjakkbrikke (tårn!) eller en grillgassbeholder som tilfeldigvis tar opp plass på fortauet. Vi vil først gratulere Hafslund og oss selv. Deretter spør vi Hafslund når de andre reklametårnene forsvinner? Informasjonssjef Morten Schou skriver:

Nå skal først og fremst de 46 "reklametårnene" skiftes ut. Deretter vil Pirouette-tårnene benyttes der vi av ulike grunner må skifte ut andre typer tårn, samt der vi trenger nye eller andre etater har behov for nedstigningstårn. Det er mye håndverk ved produksjonen av tårnene, det kan kun støpes ett av gangen så det vil nok ta noe tid før alle er på plass, og klok av skade tør jeg ikke komme med noen endelig dato!

Vi skal følge med til siste reklametårn er borte. Og vil nikke bifallende dersom Hafslund velger å bruke kumlokk framfor vanskelig reproduserebare tårn.

Politikerstorm

(2014-04-26) Frenskrittspartiet har aldri vært reklameskeptikere, men Carl I Hagen reagerer på prosessen for reklameanbudet. Mange mente det er forkastelig å skrote sykler som allerede triller. Klarest tale kommer fra Harald Nissen i MDG:

Vi mener at reklamemengden i Oslos byrom er overskredet for lenge siden. Vi må ha en reell politisk debatt på hva vi nå har satt i gang

Tiltredes.

ClearChannel advarer mot frislipp

(2014-04-22) Byrådet i Oslo ønsker en massiv økning i utendørsreklamen i byen. Selv ClearChannel synes det blir for mye:

Det er en tredobling av den nåværende kontrakten. Vi er bekymret for at det kan bli for mye. Blir det for mye, blir det en diskusjon rundt utendørsreklame, og det er ikke noe som gavner oss i lengden, sier Lundquist på telefon til Osloby, og viser til debatten om de massive reklametårnene som dukket opp for noen år siden.

Til Dagsavisen sier ClearChannel:

Får BYM det som de vil, vil det bli reklame på leskur på holdeplasser overalt i byen, også i utkanten. Folk vil få reklame i strøket der de bor, og det er mange som kommer til å mislike dette

Vi er enige: mange kommer til å mislike dette. Det er leit at et så utrivelig tiltak frontes av et parti som har fått mange stemmer fra reklamekeptikere: Guri Melby fra Venstre er byråd for miljø og samferdsel. Reklamemann redd for mer reklame 1300 bysykler havner på søppeldynga

2014-05-03: Hvamenerpartiene skriver også om saken.

«er som sement ... det er ikke noe man kan vaske av seg»

(2014-03-18) Osloby skriver om massiv reklameøkning i Oslo. Stans.no sier:

Vi er ganske skremt. Vi får en massiv reklameøkning i Oslo, og et betydelig antall skilt i boligstrøk, der det til nå har vært forbudt. Å sette lysreklame inn der folk bor og skal sove er en forurensningskilde.

Gorm Kunøe, professor i markedsføring på BI, sier:

Dette blir til forurensning. Det blir sånn at vi aldri kan hvile øynene uten at noen vil selge yoghurt eller reiser. Det er en invasjon av våre private sirkler... Dette må sees som en fast installasjon. Det er som sement. Det er ikke noe man kan vaske av seg. Vi har det i oss hele tiden. Hvis du har lyset blinkende inn på soverommet ditt, er det sånn det er

Oslo dobler antall reklameflater: «blir veldig bra»

(2013-03-12) Tv8 intervjuer Catrine Carlsen om fordoblingen av antall reklameflater. Hun sier:

Vi setter opp de reklameflater som byen tåler... Vi ser sikker på at den avtalen vi kommer til å få i havn for Oslo kommune og for Oslo kommunes borgere for de tjenester som skal leveres kommer til å bli veldig bra.

Drastisk reklameøkning i Oslo

(2014-03-10) TV8 har et innslag om en plalagt utvidelse av utendørsreklame i Oslo. Kunngjøringen fra Oslo kommune viser at lysreklame vil plasseres i boligstrøk, der det tilnå har vært forbudt. Kampanje kaller det Gateslagsmål til 750 millioner.

Kommunerevisjonen svarer

(2014-03-06) Vi har spurt Kommunerevisjonen i Oslo om utbetaling av nærmere 40 millioner kroner til Hafslund i 2009 for varer som ennå ikke er levert er i tråd med kommunens regelverk, og om det er riktig at et privat reklamefirma skal kunne motta alle inntekter fra kommunalt eide tårn på ubestemt tid (brev). Her er svaret vi fikk:

Kommunerevisjonens undersøkelser omfatter pr i dag ikke forhold som går på spørsmålene i Deres brev.

Her må vi stoppe opp og la oss forundre. Hva menes med «Kommunerevisjonens undersøkelser». Betyr formuleringen at Kommunerevisjonen har gjort undersøkelser av noe slag? Men at undersøkelsene er gjort i andre saker, ikke vår? De sier altså at Kommunerevisjonen er et hardtarbeidende etat som gjerne gjør «undersøkelser», men at de helst vi slippe å undersøke forholdene vi beskriver i brevet? Kanskje de heller burde skrevet:

Det er ikke Kommunerevisjonens oppgave å undersøke Oslo Kommunes utbetalinger til private foretak.
Eller, kanskje:
Det ligger utenfor Kommunerevisjonens ansvar å granske private foretaks inntekter fra Oslo kommunes eiendom.

Kan tårnene byttes ut med lemmer?

(2014-02-21) Nedstigningstårene i Oslo står der fordi man trenger et sted å klatre ned til installasjoner under bakken. Men, kunne man klare seg med et kumlokk eller en lem i bakkeplan? Hafslund har selv montert en slik lem ved tårnet i Slottsparken. Hafslund klarer altså å montere luker, men ikke å bytte ut lysreklametårnene.

Bystyremedlem Ivar Johansen har spurt spurt byråden om de kan vurdere lemmer. Fra brevet:

Et alternativ til nedstigningstårn er å installere en lem i gateplan som åpnes ved behov. Nedstigningstårnet i krysset Parkveien/Wergelandsveien har en slik lem, og tårnet (som er av en eldre verneverdig type) har derfor ingen praktisk funksjon. Det må antas at lignende lemmer også kan installeres andre steder og dermed erstatte nedstigningstårnene. Dette vil gjøre det enklere å ferdes på byens fortau. Hafslund har erfaring med å installere slike lemmer, men virker ikke å ha gjennomføringsevne til å installere Pirouette. Et bytte fra tårn til lemmer vil derfor raskere kunne oppfylle bystyrevedtaket fra 2005 der Byrådet ble bedt om å forhandle fram avtale om fjerning av lysreklamen og senking av tårn.

Byråden har ikke lyst til å realitesvurdere dette og svarer:

Etter hva jeg er kjent med, har Hafslund Nett AS kommet langt i arbeidet med å sette nye tårn i produksjon i Danmark. Den første prototypen er nå støpt, men det gjenstår noen detaljer før tårnet anses klar for montering. I følge Hafslund Nett AS antas det at det første tårnet vil kunne være på plass før sommeren. Med henvisning til dette, ser byrådet ikke behov for at det på nåværende tidspunkt foretas en nærmere vurdering om det kan være aktuelt å bytte ut nedstigningstårnene med lemmer.

Leit. Vi tipper byens borgere heller vil ha lemmer enn Pirouette.

Tårner seg opp med reklame

(2014-01-18) Fra Dagsavisen:

For tre år siden betalte Oslo kommune 40 millioner kroner til Hafslund for å fjerne reklametårnene. Men de står der fortsatt.

«Utenfor Oslo kommunes kontroll»

(2013-09-17) Bystyremedlem Ivar Johansen har fått svar fra byråden på sitt spørsmål om lysreklametårnene. Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, skriver:

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ingen oppgaver ved utskifting av reklametårnene foruten kontraktsoppfølging av forliksavtalen. Etaten har jevnlig hatt kontakt med Hafslund for å søke å få en god fremdrift i arbeidet med å skifte ut reklametårnene. Forsinkelsene med å få satt opp nye tårn skyldes Hafslunds innkjøpsmessige og produksjonstekniske forhold, noe som er utenfor Oslo kommunes kontroll.

Dette er en klar ansvarsfraskrivelse. Når man bruker 40 millioner offentlige kroner må man også sørge for at kommunen og innbyggerne får noe tilbake. Tragedien i denne saken er byrådet ikke fikk med frister og dagbøter i avtalen med Hafslund.

Byrådet utspørres om reklametårnene

(2013-08-26) Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) stiller følgende spørsmål til byrådet:

For 2 år siden betalte Oslo kommune 40 millioner for å kjøpe seg ut av tabben med Hafslunds reklametårn. Rimelig framdrift på realisering skulle da tilsagt at tårnene forlengst var fjernet, og erstattet. Men av Aftenposten kan det se ut som at tårnene fortsatt skal stå en god stund: først skal Hafslund bruke et år på å sjekke om prototyp på nye tårn tåler vegsalt. Jeg merker meg at JCDecaux fortsatt får selge reklame i tårnene vi til nå har brukt 40 millioner offentlige kroner på å bli kvitt.

Spm 1: Gir kommunens utkjøpsavtale med Hafslund ubegrenset tid på å realisere avtalen?

Spm 2: Hva gjør/har Byrådet gjort for å sikre at tårnene blir fjernet snarest mulig?

Byrådet forventes å svare skriftlig på henvendelsen.

Stem på JCDecaux!

Hafslund forsinket... igjen...

(2013-08-21) Hafslund tar seg svært god tid med å installere reklamefrie nedstigningstårn. Nå planlegges det å la en prototype stå oppe i ett år før produksjonen startes. Aftenposten skriver:

Først vil Hafslund at denne skal stå på gaten i ett år, før de setter i gang produksjon av resten av tårnene. De vil vite hvordan den reagerer på vind, vær og veisalt og hvordan den fungerer som nedstigningstårn.

Vi risikere altså at prototypen står oppe i et år, og at Hafslund konkluderer med at det ikke tåler veisalt. Imens fortsetter JCDecaux å tjene penger på å selge reklame i tårnene som Oslo kommune kjøpte for 40 millioner kroner.

Reklametårn på Gardermoen

(2013-01-23) VG skriver om mer reklame på Gardermoen:

Det er allerede enormt mye reklame inne i terminalbygget på Gardermoen, og når man nå tar i bruk eksteriøret og fasaden til reklame, beveger man seg over en terskel som ikke er bra, sier president Kim Skaara i NAL til VG Nett.

Reklamen ergrer i Aften

Hafslund tar ansvar – noe forsinket

(2012-11-28) Tre år etter at Oslo kommune brukte 40 millioner for å kjøpe tilbake lysreklametårnene står de der fortsatt. Vi vet at det jobbes med nye tårn, men hva skjer? Vi ringte Informasjonssjef Morgen Schau hos Hafslund. Han sier, sånn omtrent:

Vi forstår at dere er utålmodige. Saken ligger hos oss, og vi jobber for å få opp nye tårn. Design er kjent, men vi har slitt med å finne en produsent av de nye tårnene. Utfordringen er å støpe aluminium for dette designet. Dersom alt går etter planen fra nå av har vi en prototype i Norge før jul og nye tårn blir utplassert i løpet av 2013. Vi har ingen grunner til å forsinke dette, men vi klarer heller ikke gjøre det fortere, dessverre.

Morten sendte også bilder av formene som de nye tårnene skal støpes i:

001 002 003

Hafslunds tidsplan innebærer noen måneders forsinkelse i forhold til hva Ola Elvestuen sa til KommunalRapport i april 2012:

Hvis alt går etter planen, vil utskiftingen av reklametårnene starte i oktober og sluttføres innen sommeren 2013

Vi skal følge med og opp.

Når blir vi kvitt lysreklametårnene?

[Innlegget sto på trykk i Aften 13. november 2012]

I Aftenposten 05. nov 2012 hevder reklamebransjen at Oslo er mørk, depressiv og kjedelig. Løsningen er enkel: mer lysreklame. De som tror på slike tiltak bør gjøre en studiereise til Warzawa, Kiev, Moskva eller andre byer der reklamebransjen får herje. Det er ikke Freia-lignende neonlys som monteres i våre dager, men gigantiske videoskjermer som kontinuerlig viser reklamefilm i det offentlige rom.

Oslos politikere sa heldigvis nei til en slik utviklig da Skilt- og Reklameplanen ble vedtatt i 2009.

I stedet for å planlegge omkamp om dette bør byrådet gjennomføre et annet reklamevedtak fra 2005. Da bestemte bystyret at lysreklametårnene som plutselig dukket opp på byens fortau skulle fjernes, senkes og fris for reklame. I 2009 brukte Oslo kommune nærmere 40 millioner kroner på å kjøpe tilbake tårntillatelsene som de skjødesløst hadde delt ut gratis. Lysreklamen står fortsatt på fortauene våre og inntektene går fortsatt til et privat reklameselskap. Når blir vi kvitt lysreklametårnene?

«Neonreklame eksisterer ikke lenger»

(2012-11-07) Aften har laget et oppslag om «skiltdøden» i Oslo. Reklamebransjen hevder byen er «mørk, depressiv og kjedelig». Men løsningen er enkel: mer lysreklame. Et nostalgisk Freia-skilt illustrerer artikkelen. Et leserinnlegg i dag tar oss tilbake til virkeligheten:

At Oslo tar grep for å få kontroll på lysreklame, er noe av de viktigste tiltak som gjøres i dag mot visuell støy, lysforurensning og energisløsing i det urbane rom. Men Aften 31. oktober snakkes det om neon! Neonreklame eksisterer ikke lenger. Alt er LED, som avgir altfor kraftig lys om det ikke reguleres.

Innlegget er skrevet at Kristin Bredal, lysdesigner i Zenisk — takk!

KommunalRapport fortsetter gravejobben

(2012-06-17) Journalist Vegard Venli i KommunalRapport fortsetter gravejobben omkring Oslos reklamekontrakter. Har har, gjennom standhaftig bruk av offentlighetsloven og hyppig kontakt med sivilombudsmannen fått utlevert kontrakten fra en særdeles motvillig Oslo kommune. Her er brevet (PDF) fra Oslo kommune, og kontrakten mellom Viken og JCDecaux (pdf). Basert på avtalen kan man regne seg fram til at Oslos energiselskap planla å tjene 280 millioner kroner på reklametårnene. Imens nekter Hafslund, som er etterfølgeren til Viken, å svare på spørsmål om saken.

KommunalRapport avdekker hemmelighold av reklamekontrakter

[NRK dekker saken]

(2011-11-09) KommunalRapport har i en rekke artikler satt fokus på reklameavtalene som Oslo kommune har inngått, og hvordan disse hemmeligholdes. Her er en kronologisk oversikt: Hemmeligholder avtaler om reklameKommunens reklameselskap under lupenReklameselskap forvalter millioner - kommunen finner ikke anbudspapireneFikk millionkontrakt uten konkurranseVil redegjøre for reklamemillionerReklame i 15 år uten politisk kontrollGjør million-investering før anbudskonkurranseFrykter oppsigelser om avtale blir offentligClear Channel vil åpne Kommune-NorgeMillionomsetning uten ansatte og uten innsynTjener millioner på søyle-sommel

Nye tårn vist

(2011-03-17) Samferdselsetaten har annonsert vinnerne av designkonkurransen for nye nedstigningstårn. Vi er svært glade for at reklamen og lyset er borte, og at høyden senkes. Hurra! Men vi savner publikumsvennlige funksjoner fra tårnene som skal oppta plass på våre fortau i årene som kommer. Hadde et kumlokk vært like greit? [arkitektnytt] [Norske Arkitektkonkurranser 434]

Hvorfor er ikke reklamen borte?

[Oppslag i Lokalavisen Frogner]

(2011-01-06) Oslo kommune har betalt 40 millioner kroner for reklametårene. I avtalen mellom Oslo kommune, Hafslund og JCDecaux står det:

"JCDs drift og vedlikehold av de 46 reklamefinansierte nedstigningstårnene opprettholdes fram til 31. desember 2010 og lenger dersom nye nedstigningstårn ikke er klare til å settes opp.

Vi gjetter at kommunen ikke er klar med nye nedstigningstårn og at JCDecaux derfor krever å kunne fortsette. Kommunen har hatt god tid til å forberede nye tårn og stans!no krever at reklamen fjernes.

Morten Kerr om skilt og reklame

(2010-11-14) Morten Kerr er landets mest profilerte skribent i reklamespørsmål. Hans artikler om Oslo Kommunes nye Skilt- og Reklameplan: nye Begrensninger – nye Utfordringer og Kommersielle virkemidler i det offentlige rom: tilbake til 80 tallet? kan med fordel leses. Sammen med Skilt- og dekorforeningen innbyr Morten Kerr nå til informasjonsseminar om skilt og lignende innretninger.

Bot for stillasseil

(2010-10-14) Oslo kommune truer med kjempebot for det de mener er ulovlig stillasseil. Seilet viste hvilke butikker som holder til i bygningen under oppussing. Stans.no har vært skeptiske til reklamekampanje på stillas, men vi har ment at stedlige virksomheter må gis mulighet til å profilere seg under oppussing. Her er det vi skrev i høringsuttalelse til Skilt- og Reklameplanen:

Vi tror det kan bli fint med seil som viser illustrasjon av ferdig bygg, og vi synes det er greit at virksomheten under fasaden eller entreprenøren får fortelle hvem de er i byggeperioden. Vi synes også det er greit at idrett- og kulturarrangementer, samt lokale marked (f.eks. Bondens marked i Bogstadveien) får fortelle at de finnes. Men, vi ønsker ikke å tillate reklamekampanjer på stillas og bannere.

Skilt og reklame må tilpasses omgivelsene

(2010-10-10) Byblikk, som utgis av Plan- og Bygningsetaten har et oppslag om Skilt- og Reklameplanen. Det er fint å se at kommunen informerer om planen som, tross svakheter, er viktig for Oslo. Oslo er bedre stilt med denne planen enn uten denne planen. Les mer om hva vi mente under behandlingen.

Byens eldste tårn

(2010-10-14) Hafslund har endret holdning til sine gamle trofaste nedstigningstårn. Nå vedlikeholdes tårene, og særlig det eldste får oppmerksomehet. I Lokalavisen Frogner sier Jørn Berntzen fra Hafslund at «Det er flott å bevare de gamle nedstigningstårnene».

Designkonkurranse nedstigningstårn

(2010-10-14) Oslo Kommune har invitert til Designkonkurranse nedstigningstårn. De skriver:

Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum.Oslo kommune skal gjennomføre en designkonkurranse for en ny type nedstigningstårn, uten reklame, som erstatning for de eksisterende 46 reklamefinansierte nedstigningstårn som er utplassert i Oslo sentrum pr. i dag. Tårnene skal eies og driftes av Hafslund Nett AS (med flere), som også skal bekoste tårnene, samt oppføringen av disse. Nedstigningstårn i Oslo fungerer som atkomst til både transformatorstasjoner og gangbare kulvertanlegg under bakken. Til sammen er det ca. 200 transformatorstasjonstårn og ca. 30 tårn (kun sentrumsområde) for gangbare kulvertanlegg.

Disse sitter i juryen:

Juryens sekretær er Kjartan M. Murel, Samferdselsetaten.

Vi er skuffet over at det ikke sitter noen representanter for Oslos innbyggere i juryen. Det står heller ikke noe i konkurranseutlysningen om at tårnene skal ha publikumsvennlige funksjoner. Vi skal følge med.

Hafslund pusser opp tårn

(2010-04-30) Etter mange års forfall har Hafslund begynt å pusse opp de gamle ærverdige nedstigningstårn igjen. Bra! Dette kommer etter press fra stans.no, Kontaktutvalget for Velforeninger (brev), og engasjerte lesere av Aften (klipp fra 2010-04.09). Det er godt å se at Hafslund igjen er i stand til å vedlikeholde sine installasjoner i Oslo. Vi oppfordrer alle til å helpe Hafslund å ta vare på tårnene ved å rapportere om tagging.

To tårn slukket

(2009-12-26) De første to lysreklametårnene er nå slukket. Avtalen mellom Oslo kommune og JCDecaux ga kommunen rett til å slå av to tårn umiddelbart. Resten av tårna slås av mot slutten at 2010. De to tårna som er slått av nå ligger i Drammensveien og i Waldemar Thranesgt. Bildet til høyre viser tårnet i Drammensveien er fredelig desembernatt.

Løper slår tårn:

Hurra!

Oslo Kommune kjøper reklametårna og fjerner reklamen

(2009-10-05) Byrådet i Oslo har framforhandlet avtale med Hafslund og JCDecaux om at kommunen skal overta lysreklametårnene som har skjemmet byen siden 2005. Kommunen betaler 40 millioner kroner for tårnene (og får gatebelysningen på kjøpet). Dette er mye penger som fellesskapet helst skulle brukt til andre oppgaver. Utgiften kunne enkelt vært unngått dersom Oslo Kommune ikke hadde gitt tillatelse til å sette opp lysreklamen. Vi håper at Oslo og andre kommuner trekker lærdom av saken: ikke inngå reklameavtaler i det offentlige rom.

Prosessen for å få tårnene fjernet har vært lang og hard siden tårene kom opp i august 2005. Tusenvis av innbyggere har skrevet under på oppropet til stans.no. Innbyggerinitiativet vårt ble levert i september 2005, og i oktober 2005 vedtok bystyret at reklamen skal bort. I februar 2009 gikk stans.no, Skarpsno Vel, og Oslo Byes Vel til sak mot Oslo Kommune for å få kjent byggetillatelsene ugyldige — advokatfirmaet Haavind skrev en sterk stevning. Vi tror presset fra en forestående rettssak har vært avgjørende for å få til en avtale; rettsaken ville avdekket sjokkerende saksbehandling i Oslo kommune, skammelige nabovarsler fra JCDecaux, og et Hafslund som betrakter byens fortau som sin private eiendom.

Vi skal fortsatt følge nøye med i saken fram til reklamen fjernes i 2010. Men akkurat i dag feirer vi en viktig seier og takker alle som har bidratt underveis med sin signatur, med inspirerende meldinger, med deltagelse i aksjoner, og med økonomisk støtte til rettssaken. Gratulerer!

Ivar Johansen skriver, Byrådet skriver, NTB/E24, NA24, Kampanje, NRK Østlandssendingen
Arkitektnytt: Mindre reklame i hovedstadens byrom
Lokalavisen Frogner: Lokale krefter vant over reklamen
Aftenposten på lederplass: Kostbare reklametårn

Groven mot reklametårn

(2009-09-08) Rolf Groven har malt et oljemaleri som viser hvordan store reklameinstallasjoner herjer med stedene våre. Dagbladet har skrevet en artikkel om bildet.

Skilt- og Reklameplanen i bystyret

(2009-06-17) Skilt- og Reklameplanen ble behandlet i bystyremøte i dag (lydopptak, sakspapirer, innstillingen). Her er høydepunktene for stans.no:

Her er en en mer detaljert analyse.

Deli de Luca må stoppe trådløs reklame

(2009-06-17) Dagbladet melder at Deli de Luca må stoppe blåtann-reklame. Det er ulovlig å «forsøple» kommunikasjonskanaler, ifølge Forbrukerombudet.

«Du kan ikke velge å se bort og ikke motta budskapet»

(2009-05-07) Rød Ungdom (RU) markerer motstand mot H&Ms reklamekampanje. Mari Eifring, RUs talsperson mener «kjeden burde ha lært etter flere runder med reklamekritikk». Det H&M har lært er at utfordrede bilder selger. Det har de kanskje lest i reklamebibelen. Vi har lært at man ikke kan forvente moderasjon fra annonsørers side — reklamevitrinene må bort dersom problemet skal løses.

Norge slukket lyset, men lysreklametårna lyste

(2009-03-28) I regi av WWF og Earth Hour slukket Norge lyset en time lørdag kveld. Men lysreklametårnene i Oslo lyste som vanlig, på tross av at JCDecaux står på listen over bidragsytere. Vi foreslår at WWF neste år krever betydelig større bidrag før Oslos verste lys-forurense slippes inn på sponsorlistene.

Brannfarlig reklame fra JCDecaux

(2009-03-18) VG melder om brannfarlig reklame fra JCDecaux som så måtte fjernes. Øyvind Markussen i JCDecaux hevdet først at «bannerne er laget av et flammehemmende stoff som er sikkerhetsgodkjent».

Parkering?

(2009-02-27) Flere bilder av reklamebiler: Her ser vi hvordan JCDecaux parkerer i veibanen midt på lyse dagen i Oslo sentrum. Føreren er ute for å stelle med leskuret i bakgrunnen. Merk "blålyset" som blinker i grillen. Det er ikke blått, men orange. Meningen er likevel tydelig: det skal se ut som et offisielt kjøretøy. Bildet til høyre viser hvordan JCDecaux misbruker flagget på sine biler — som de heller ikke gidder vaske.

Vegarbeid?

(2009-02-15) Bildet til høyre viser hvordan ClearChannel bytter plakater i sine reklameinstallasjoner: ved å skilte med «Vegarbeid». Både kjørebane, sykkelsti og fortau blir tatt i bruk. Bildet er tatt i Hoffsveien. Takk til oppmerksom fotograf.

Vi går til sak mot Oslo kommune!

(2009-02-13) Aksjon Stans.no har sammen med Oslo Byes Vel og Skarpsno Vel gått til sak mot Oslo kommune. Aften dekket saken. Advokat Stein Ness fra Haavind skrev vår stevning. Oslo Byes Vel sitt prosesskriv er skrevet av Sten Sture Larre.

Elever misliker reklametårn

(2009-02-11) Elever på Vestli misliker reklametårn

Regnskogtømmer i leskur

(2009-02-11) Boikotter reklamegigant etter regnskogs-brøler

(2009-02-11) Dagbladet melder at JCDecaux bruker regnskogtømmer i leskur

Kampen om bybildet

(2009-02-09) Aftenposten: Kampen om bybildet

Skilt- og Reklameplanen kan bli bra!

(2009-01-13) Aksjon stans!no har lest endringsforslaget til Skilt- og Reklameplan for Oslo med interesse. Det har stort sett vært hyggelig lesning. Mens det opprinnelige utkastet fra Byrådet ville en betydelig liberalisering for reklame i Oslo strammer endringsforslaget inn på viktige punkter. Forslaget må likevel endres på 10 viktige punkter. Les mer

Arkiv fra 2008

Arkiv fra 2007

Arkiv fra 2006

Arkiv fra 2005

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill