Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Gjenværende nedstigningstårn i støpejern i Oslo

Oslo har i dag 45 nedstigningstårn i støpejern. Disse står i sentrumsnære områder og har vært en del av bybildet i omlag 100 år. Vi har registrert og tatt bilder alle gamle tårn i Oslo, og du finner bildene under. De gamle tårnene er truet; 10 av tårnene som sto på Hafslunds liste fra 2002 er i dag borte. Vi mener tap av tårn innebærer stedstap, og ber om fredning av de gamle tårnene.

Bildene er tatt 11-13 april 2009 (med unntak av mini-tårnet i Halvdan Svartesgate som ble oversett i første runde p.g.a. størrelsen).

AdresseNummerKommentarved tradisjonell innfartsåre?ved/i park?på offentlig grunn?
Akersgt. 68 1243 ja nei ja
Korsgt. X Markvn. 1657 nei nei ja
Camilla Colletsv.12 4694 nei nei nei
Eckersbergsgt. X Frognervn nylig restaurert tårn ja nei ja
Fearnleysgt. X Ole Fladagers gt. 1146 nei nei ja
Industrigt.X Majorstuvn 1093 nei nei ja
Jacob Aallsgt.X Majorstuv 1108 nei nei ja
Krusesgt. X Frognervn. 1114 ja nei ja
Magnus Bergsgt. X Thomas Heftyesgt. 1055 nei nei ja
Meltzersgt. X Oscarsgt. 1143 nei nei ja
Odinsgt.X Gimlevn. 1109 nei nei ja
Ole Vigsgt. X Vibesgt. 1140 nei nei ja
Oscarsgt. X Colbjørnsensgt 1057 rødt nei nei ja
Schivesgt.X Briskebyvn. 1112 nei nei ja
Tidemandsgt. X Gyldenløves 1086 nei nei ja
Tidemandsgt. X Professor Dahlsgt. 1040 Ved Vestkanttorget nei ja ja
Bøgt.1 ved Kampen kirke 1707 nei nei ja
Enebakkvn.25 nei i privat park nei
Konowsgt. 68 1758 nei nei ja
Valhallvn./Utsikten 1761 nei nei ja
Hegdehaugsvn.12 1251 nei nei ja
Hegdehaugsvn. 32 X Oscars gt. 1075 ja nei ja
Parkvn - Slottsparken 9108 nei ja ja
St.Olavsgt.32 unummerert nei nei ja
Wilhelmsgt. 6 nei nei nei
Eva Kolstads gt. X Møllergt. 1870 nei nei ja
Conradisgt. X Professor Lochmannsgt. 1736 nei nei ja
Kirkegårdsgt. X Rathkesgt. 1709 nei nei ja
Dannevigsvn. 7 1020 ved Sagene kirke nei ja ja
Bygdøy Allé 117 1156 mini-tårn, ikke synlig fra offentlig veg nei nei nei
Elisenbergv. X Bygdøy Allé Thomas Heftyes plass ja nei ja
Erling Skjalgssonsgt.23 1141 nei nei ja
Halvdan Svartesgt. 2 1152 mini-tårn ja nei ja
Hjørungavåggt. X Nobelsgt. 1092 nei nei ja
Olav Kyrres Plass 1084 ja nei ja
Arbiensgt. 1 1238 nei nei ja
Drammensvn. X Munkedamsvn. 1039 Truet tårn på Skillebekk ja ja ja
Huitfeldtsgt. 24 1229 nei nei ja
Christiesgt. 23 1760 nei nei ja
Edvard Griegs Allé ved Haarklous Plass 1751 nei nei ja
General Birchsgt.X Armauer Hansensgt. 1111 nei nei ja
Ullevålsvn X Stensgt 1001 nei nei ja
Løvenskjolds gt X Balders gt unummerert nei nei ja
Majorstuvn. X Sorgenfrigata unummerert nei nei ja
Majorstukrysset 1035 oppsatt 2008 ja nei ja
Drammensveien 144 unummerert ikke synlig fra offentlig veg nei nei nei

I 2011 kom det opp et vakkert tårn i Skarsnoparken.