Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

REKLAMETÅRN I OSLO: TRE TUSEN UNDERSKRIFTER OVERLEVERT

(OSLO 2005-09-08) Aksjon stans!no overleverte i dag tre tusen underskrifter mot lysreklametårn i Oslo til bystyret. Aldri før har så mange signert et innbyggerinitiativ for å kreve at bystyret behandler en sak.

"Oslos befolkning har sagt sin mening" sier Håkon Wium Lie, initiativtaker til protestaksjonen. "Vi vil ikke ha mer reklame i byrommet. Vi trenger ikke flere påminnelser om hva vi kan kjøpe."

Lysreklametårnene er satt opp av Hafslund og JCDecaux på kommunal grunn. De to selskapene deler inntektene fra reklamen seg imellom. Tårnene er over fire meter høye og lyser hele natten selvom de fleste av tårnene står ved boliger. Plan- og Bygningsetaten har gitt tillatelse til å sett opp lysreklametårnene etter en skandaløs saksbehandling.

Underskriftene fordeler seg på 830 som har signert på papir og 2180 underskrifter som er samlet elektronisk. Ikke alle underskriftene er hjemhørende i Oslo, og det er også et hundretalls navn som har signert både elektronisk og på papir. Av disse grunner kan antall signaturer diskuteres, men det er helt klart at vi har passert grensen på 300 signaturer med særdeles god margin.

Mange av de som har signert på nettet har også skrevet inn egne kommentarer om tårene. Kommentarene kan leses her: http://www.stans.no/scripts/mkindex.pl

Uttalelser fra Oslo Byes Vel, Norges Blindeforbund, og Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo var vedlagt signaturene.

Kontaktperson i stans!no:

Håkon Wium Lie
howcome@opera.com
tlf 90192217

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill