Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

(OSLO 2005-09-12) Aksjon stans!no sendte i dag denne klagen på papir til Plan- og Bygningsetaten:

Aksjon stans!no protesterer herved formelt mot at Plan- og Bygningsetaten har gitt JCDecaux tillatelse til å sette opp lysreklametårn i Oslo. Vi mener tillatelsene er gitt på feil grunnlag, jfr. vedlagte juridiske betenkning skrevet av advokatfirmaet Haavind Vislie. Vi mener det er gjort alvorlige saksbehandlingsfeil i disse saken og ber om at Plan- og Bygningsetaten omgjør alle tillatelser.

Vi er spesielt opptatt av at tillatelsene som er gitt i rene boligstrøk trekkes tilbake. Disse strider klart med Oslos vedtekter som sier "I boligstrøk er takreklame, lysreklame og større reklamearrangementer ikke tillatt". Minst to av tårnene står dessuten på sjøsiden av Drammensveien hvor lysreklame ikke skal tillates i følge samme vedtekter. Videre har Byantikvaren ikke avgitt uttalelser i saken, noe som er påkrevet da flere av tårnene ligger i områder med særskilt historisk verdi.

Vi mener at Plan- og Bygningsetaten ikke kan gi tillatelse til å sette opp konstruksjoner som er ment for skiftende reklameplakater i disse områdene. For eksempel sier reguleringsbestemmelsene for Skarpsno-området at "Navne- og reklameskilt skal være utformet i pakt med områdets kulturhistoriske karakter". Da det er lite sannsynlig at reklamekampanjer vil tilpasse seg områdets kulturhistorisk karakter kan slike reklametårn ikke aksepteres.

Vi ber videre Plan- og Bygningsetaten om å vurdere hvorvidt tårnene er montert i henhold til rammetillatelsene. Rammetillatelsene sier at "Reklame skal hovedsaklig vendes bort fra trafikken slik at dørfeltet vendes mot kjøreretningen". Vi mener de aller fleste, om ikke alle, tårnene vender reklame mot kjøreretningen.

Kontaktperson i stans!no

Håkon Wium Lie
howcome@opera.com
tlf 90192217

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill