Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Byutviklingskomitéen: tårnene må bort!

(2005-10-12) I byutviklingskomitéens møte 12. oktober ble følgende forslag behandlet:

1. Byråden bes snarest mulig gå i dialog med Hafslund med formål å få fjernet reklamen på nedstigningstårn samt redusere høyden til det minimale i forhold til bruken samt estetiske forhold på tårnene. Det bes om at forslag til det siste fremlegges konkret snarest mulig.

2. Det tas forbehold overfor Hafslund om at Oslo kommune som grunneier vil kreve gjennomført ønskede endringer i forbindelse med nedstigningstårnene.

Forslaget ble vedtatt mot Høyre og Frp sine stemmer, og teksten over blir derfor byutviklingskomitéens innstilling.

Dette er et svært gledelig vedtak og en stor seier for aksjon stans!no. Flertallet i byutviklingskomitéen har vist seg sitt ansvar bevisst.

Det er to viktige spørsmål i sakens videre gang:

Hjemmel

Punkt 2 i vedtaket truer med å bruke eiendomsrette for å fjerne tårnene. Det er riktig at Oslo Kommune har her sterk posisjon som grunneier, men vi mener andre hjemler bør brukes før eiendomsretten. Det vil virke mer avskrekkende på på andre reklameterrorister i framtiden. I den juridiske betenkningnen som aksjon stans!no fikk utarbeidet ble det påpekt saksbehandligsfeil som gjør at Plan- og Bygningsetaten kan omgjøre vedtakene. Dette ville sette en sunn presedens for framtiden.

Videre kan Oslo Kommune bruke skjønn. I følge Plan- og Bygningsloven kan kommunen kreve fjernet eller endret skilt og reklame hvis innretningen « ... etter kommunens [...] skjønn vil virke skjemmende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken». Ved å bruke denne hjemmelen vil kommunen markere at den aktivt ønsker å ta håndheve regler om skilt og reklame i hele byen — ikke bare reklametårn på kommunal grunn.

Erstatning

I AftenAften 13. oktober sier adm. dir. i JCDecaux, Øyvind Markussen, dette:

Vi har en avtale med Hafslund over 20 år. Hvis den annuleres, tar jeg det som en selvfølge at vi vil få erstatning. Og med en avtale over et så langt tidsrom blire vel ikke det småpenger.

Avtalen mellom Hafslund og JCDecaux er hemmelig, og vi vet ikke om den sier noe om erstatning. Dersom den ikke gjør det vil JCDecaux måtte gå til sak for å kunne kreve erstatning. Gitt alle merkverdighetene i denne saken vil rettsaken bli en lite lystelig affære for JCDecaux, men god underholdning for oss andre:

«Hr Markussen. Hvorfor ble nabovarslene skrevet 27 juni 2002, men postlagt først 9 juli?»

Norsk rett har ingen tradisjon for å utdele store erstatninger og JCDecaux har mange andre avtaler med det offentlige som de ikke ønsker å sette i fare på noen måte. Vi tror derfor JCDecaux ikke vil ønske å ta dette til retten.

Tilslutt

Byutviklingskomitéens medlemmer fortjener ros for et viktig og riktig vedtak!

Kontaktperson i stans!no:

Håkon Wium Lie
howcome@opera.com
tlf 90192217

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill