Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Nytt utkast til Skilt- og reklameplan en skuffelse

(2006-07-25) Plan- og Bygningsetaten (PBE) har lagt fram revidert utkast til Skilt- og Reklameplan med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer. Aksjon stans!no leverte en omfattende høringsuttalelse til første utkast av planen og vi formulerte 15 krav om endringer. To av kravene er imøtekommet (#5 og #6; projeksert lys, og lyd tillates ikke) og to andre krav delvis imøtekommet (#3 og #9; blinkende lys tillates ikke og reklame på/ved kollektivtransport behandles). De resterende kravene er ikke tatt hensyn til, og det reviderte utkastet er samlet sett en skuffelse. Planen, dersom den vedtas slik den nå foreligger, vil føre til økt reklamepress i alle deler av Oslo.

Det er likevel noen positive aspekter ved det reviderte forslaget. Dokumentet er bedre illustrert og teksten er mer gjennomarbeidet denne gang. Det er positivt at forslaget sier klart at lyd, projeksert lys, blinkende lys og reklame på transportmidler/biler ikke skal aksepteres i Oslo. Vedrørende nedstigningstårn er heldigvis formuleringen om de "privatrettslige avtalene som forutsettes gjennomført i samsvar med de forpliktelser som er gjort" fjernet og planen henviser i stedet til byråden som vil fremme en egen sak om dette. Det er positivt at det nye forslaget skiller mellom veggmalerier og boards. Det er også fint at lys ikke skal tillattes på bysykkelstativene.

Så til de negative aspektene ved det nye forslaget. Oslos vedtekter (gjengitt på side 54 i det nye forslaget) sier i dag klart at "I boligstrøk er takreklame, lysreklame og større reklamearrangement ikke tillatt.". Det første forslaget til Skilt- og Reklameplan endret dette til å si at "lysskilt" ikke tillates i "rene boligstrøk". Dette var en liberalisering som stans!no protesterte mot. Det nye forslaget går enda lengre og vil tillate lysreklame på leskur i alle områder:

Leskur og bysykkelstativer med reklame, som er knytttet til offentlighetens bruk av gater og byrom, tillates. Leskur tillates langs gater/byrom med kollektivtrafikk.

Dette forslaget kan ikke bli stående: vi aksepterer ikke lysreklame i parker og boligstrøk.

Vi må også kreve at man finner juridisk forankring for de gode forslagene om forbud mot projeksert lysreklame, lydreklame og reklame på transportmidler/biler.

Det nye forslaget sier (på side 36) at reklame på bysykkelstativene ikke skalha lys. Dette må tas inn i den juridisk bindende delen av forslaget.

Vi gjentar også våre 10 viktigste krav som ennå ikke er innfridd:

Det er også noen uklare punkter i det nye forslaget. Det viktigste er hvor "varige" tillatelser som vil bli gitt; gis alle tillatelser for syv år (som det antydes på side 55), eller varer de evig?

Det kan også hende vi har oversett enkelte deler av forslaget i første gjennomlesing.

Kontaktperson stans!no:
Håkon Wium Lie
howcome@opera.com
Mobil: 90192217

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill