Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Reklametårn mot retten

(Oslo 2008-11-03) Oslo Byes Vel, Skarpsno Vel og Aksjon Stans.no har i dag sendt prosessvarsel til Oslo kommune. De tre organisasjonene mener tillatelsene som Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har gitt JCDecaux og Hafslund til å oppføre reklametårn på kommunal grunn, er ugyldige.

For å prøve saken i retten er tre reklametårn av omlag 60 tårn oppført i Oslo, valgt ut. Siktemålet er en rettskjennelse som får konsekvenser for alle reklametårnene i Oslo.

Det spesielle i saken er at flertallet i Oslo bystyre og saksøkerne er enige. Også bystyreflertallet er svært skeptiske til reklametårnene og måten de kom opp på. Problemet er at byrådet ikke har maktet eller villet gjennomføre bystyrets vedtak.

«Oslo Byes Vels arbeidsform er å påvirke de politiske beslutningsprosessene, ikke føre saker i rettsapparatet. Reklametårnene er imidlertid en så spesiell sak at vi gjør et unntak og ser oss tvunget til å bruke rettsapparatet for å få rettet opp saksbehandlingsfeil og i tillegg få gjennomført bystyrets vilje. Kommunens oppgave bør være å forvalte vårt felles byrom på en måte som skaper trivsel for byens borgere, ikke åpne for at en privat aktør får bruke byens fortau og plasser til egen kommersiell virksomhet» sier Jan Sigurd Østberg, daglig leder i Oslo Byes Vel.

Tårnene som er valgt ut ligger i området til Skarpsno Vel. I Oslo kommunes vedtekter står det at lysreklame og større reklamearrangement ikke er tillatt i boligområder.

«Reklametårnene skjemmer boligområdene i Oslo» sier leder av Skarpsno Vel, Johan Andreas Melander. «Oslo har vedtekter som skal beskytte oss mot slikt, men kommunen har ikke overholdt sine egne regler. Dersom ikke kommunen selv klarer å følge reglene, må vi få hjelp fra retten.»

Aksjon Stans.no ble startet som en protestaksjon da reklametårnene kom opp i 2005. Aksjonen har samlet tusenvis av underskrifter og sinte kommentarer fra Oslo-borgere som viser massiv motstand mot reklametårnene.

«Kommunens saksbehandling i saken er sjokkerende. Nabovarsel ble sendt ut i fellesferien 2002 uten informasjon om høyde, lys eller utforming. Kommunen stiller kommunal grunn til disposisjon mens JCDecaux og Hafslund stikker av med gevinsten. Vi kan ikke la byen styres på denne måten» sier Håkon Wium Lie, talsmann for Aksjon Stans.no.

Kontaktpersoner:

Oslo Byes Vel
http://www.oslobyesvel.no
Jan Sigurd Østberg
22405090

Stans.no
http://www.stans.no
Håkon Wium Lie
90192217

Skarpsno Vel
http://www.skarpsnovel.no
Johan Andreas Melander
47400125

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill