Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Sak oversendt Fylkesmannen

(2008-09-17) Aksjon stans!no har i dag gjort jobben PBE skulle gjort for lenge siden ved å oversende en ankesak til Fylkesmannen. Saken gjelder en klage sendt 2005-09-12 som PBE brukte noen år før den ble avslått 2008-01-04. I mellomtiden hadde Sivilombudsmannen måttet skrive to brev (brev1, brev2) i saken, og Fylkesmannen måtte be PBE om å realitetsbehandle klagen (brev).

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill