Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Skilt- og Reklameplanen

(Oslo 2009-06-17) Skilt- og Reklameplanen ble behandlet i Oslo bystyre i dag. (lydopptak, sakspapirer, innstillingen). Under følger en oversikt over krav til endringer som Stans!no har framsatt i våre høringsuttalelser, samt utfallet:

Dagens vern for boligområder må opprettholdes (reformulert her) Vi tapte dette viktige punktet; Skilt- og Reklameplanen vil tillate lysreklame på bysykkelstativ og i leskur i boligområder.
Eksisterende reklame skal ikke gis amnesti (reformulert her) Hurra! (endringsforslag 44)
Nei til blinkende lysHurra! (endringsforslag 25)
Nei til bevegelig reklame og videoreklame (reformulert her) Hurra! (endringsforslag 10)
Nei til reklamekampanjer på stillas og bannere Reklame vil tillates på stillasseil som viser illustrasjon av ferdig bygg.
Nei til mer takreklame (reformulert her) Her fikk vi mer enn vi ba om! (endringsforslag 23, 34, 39)
Nei til "boards" (reformulert her) Ap/SV men ikke V støttet oss (endringsforslag 33, 38)
Nabovarsel og områdevarsel Ap/SV men ikke V støttet krav om at en ikke kan fritas for nabovarsling (endringsforslag 42)
Høydebegrensing på lysreklame Ap/SV men ikke V støttet oss (endringsforslag 36, 40)
Varig er ikke evig (reformulert her) Hele komitéen støtter oss her (endringsforslag 16, 28, 32, 37)
Fri fortausbredde Ap/SV støttet oss i denne (endringsforslag 20)
Lysskilt skal bygges opp av frittstående bokstaver Ap/SV støttet oss i denne (endringsforslag 27)
Virkeområde Dessverre, ingen partier støtter kravet om at andre planer ikke skal kunne gi mer liberale retningslinjer
Malt «eller tilsvarende» Dokumentet er litt uklart, men det ser ut som om bare Fremskrittspartiet ønsker teksten «eller tilsvarende» inn (endringsforslag 30). I så fall er dette er seier.
Åpent e-post arkiv Ordningen med søknad via epost ble ikke vedtatt. Dermed bortfaller også vårt krav om åpent epost-arkiv (selvom vi fortsatt ønsker mer åpenhet omkring søknader).

I tillegg har innstillingen to andre gode nyheter:

Vi konkluderer med følgende:

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill