Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Komunedelplanen fjerner bevaringsbestemmelser

Den foreslåtte Kommunedelplanen for Oslo truer nærmere 500 reguleringsplaner i indre by. Mange av disse er vernebestemmelser. Fjerningen begrunnes slik:

Plangrunnlaget for indre by består i dag i stor grad av eldre planer som er lite anvendelige som rammer for ønsket byutvikling og bevaring i Norges mest sentrale byområde. Soneplanen fra 1977 foreslås opphevet, da planen anses lite hensiktsmessig, og legger begrensninger for en stor andel av utviklingsområdene som ligger innenfor dette planområdet. I tillegg er et stort antall eldre underliggende reguleringsplaner, med tilknytning til Soneplanen, tatt med på listen over planer som vurderes opphevet (se vedlegg 5). Viktige kvaliteter og føringer fra Soneplanen ivaretas gjennom forslag til bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene skal gi en mer forutsigbar og forenklet saksbehandling der man unngår utstrakt bruk av dispensasjoner. Bestemmelsene er også utformet ut i fra målet om å kunne behandle prosjekter som er i samsvar med arealdelen og eksisterende bebyggelsesstruktur, og som ikke medfører vesentlig virkning for miljø og samfunn, uten omfattende reguleringsprosesser

Her er listen over planene som søkes fjernet:

NummerVedtatt Tittel
Dag Mnd År
S-32GA 25 8 1931 Omregulering av Valhallaveien, vei 700 i Aker
S-103GA 6 3 1936 Regulering av en del av eiendommen gnr. 83, bnr. 123 Sinsen Søndre.
S-105GA 14 3 1936 Frydenbergveien (vei nr. 430) fra jernbaneundergangen til bygrensen.
S-116GA 22 6 1936 Regulerings- og bebyggelsesplan for en del av gnr. 83, bnr. 3, Sinsen Søndre (Schouterassen).
S-124GA 14 9 1936 Regulerings- og bebyggelsesplan for kvartalet Hammerstadgt., Harald Hårfagres gt. Suhms gt. Og Gydas veis forlengelse
S131GO 3 2 1939 Indre bydeler lll.
S-132GO 3 2 1939 Vestre bydeler lll.
S-133GO 8 3 1939 Vestre bydel ll. Regulerings- og bebyggelsesplan med vedtektsbestemmelser for området begrenset av: Hegdehaugsveien - Bogstadveien - Valkyriegaten - Kirkeveien - Frognerveien - Drammensveien (inkl. denne sydside) og Parkveien (inkl. denne østside).
S-140GO 6 3 1939 Regulering av utvidelse av Drammensveien mellom Stortingsgata og Parkveien.
S-149GO 11 12 1939 Regulerings- og bebyggelsesplan for området mellom Pilestredet - Nordahl Bruns gate - Langes gate - Frimans gate - Ullevålsveien - St. Olavs gate inklusive dennes sydside.
S-160GA 30 4 1938 Plan med vedtekter for regulering og bebyggelse av sydøstre del av gnr. 83 bnr. 170, og gnr. 83 bnr. 106 av Sinsen søndre (Schouterassen ll).
S-1610GO 17 10 1940 Vestre bydel l. Regulering av området mellom bygrensen, Solheimsgatas forlengelse, Halvdan Svartes gate, Frognerveien, Niels Juels gate, Bygdøy Alle, Observatoregata, Parkveien, Munkedamsveien, Filipstadveien, fjorden og bygrensen.
S-164GO 9 5 1941 Regulering av Ullevålsveien mellom Frimannsgate og bygrense i Oslo.
S-165GO 26 7 1941 Regulering av Pilestredet mellom Mauritz Hansens gate og Josefines gate i Oslo
S-172GO 4 6 1942 Regulerings- og bebyggelsesplan, Østre Bydel lll. Med vedtekts-bestemmelser for området begrenset av Marcus Thranes gt.-Christian Michelsens gt.-Tr.heimsvn.-Byggelinje på nordsiden av Helgesens gt.-Sars gt.-Hersleb gt.-Sannergt.-Akerselva.
S-173GO 4 6 1942 Reguleringsplan for Nordre Bydel ll i Oslo.
S-176GO 6 11 1942 Regulerings- og bebyggelsesplan med vedtektsbestemmelser for indre bydel l.
S-177GO 6 11 1942 Vestre bydel lV, Regulerings- og bebyggelsesplan med vedtektsbestemmelser for området begrenset av: Kirkeveien, Valkyriegata, bygrensen, Solheimsgatas forlengelse, Halvdan Svartes gate, Frognerveien og Kirkeveien.
S-178GO 6 11 1942 Reguleringsplan for Østre bydel lV.
S-179GO 22 12 1942 Reguleringsplan. Indre bydeler lV og Grunerløkka (NB. Unntak).
S-195GO 28 4 1947 Regulering av Østre bydel V, Oslo
S-196GO 12 6 1947 Regulering av Fredensborgveien og Just Høeghs gate, Oslo.
S-198GO 17 7 1947 Regulering av Østre bydel ll, Oslo.
S-199GO 14 8 1947 Regulering av Homansbakken, Oslo
S-200GO 26 9 1947 Grunerløkka. Regulerings- og bebyggelsesplan for del av Grunerløkka, l.B.IV.
S-207GO 23 6 1948 Regulering av deler av Holstgate 24B, Christies gate 29, Torshovgaten 19 og Ole Bulls gate 8 og 10, Oslo.
S-214GO 9 5 1949 Regulering av krysset Bogstadveien-Underhaugsveien-Per Sivles gate - Hegdehaugsveien - Uranienborg terrasse - Prof. Dahls gate.
S-219GO 27 5 1950 Regulering av kvartalet Mosseveien - Kongsveien.
S-534 15 5 1954 Regulering av Vei 455, Haldengt. forlengelse fram til Vei 455B, samt regulering av industriog parkområdet.
S-577 25 11 1954 Reguleringsendring av krysset Hegdehaugsveien - Bogstadveien - Per Sivles gt. - Prof. Dahls gt. - Underhaugsvn. mfl. samt regulerings- og bebyggelsesplan for tilstøtende eiendommer.
S-597 5 4 1955 Bebyggelsesplan for del av gnr. 3/bnr. 29 og 35, Drammensveien 124-130, Thunes Mekaniske Verksted a/s Oslo.
S-696 11 11 1957 Regulering av indre byggelinje, byggehøyder og felles innkjørsel m.v. for kvartalet Norderhovgata - Skedsmogata + Bøgata og Kampensgata.
S-763 31 1 1959 Regulerings- og bebyggelsesplan for del av kvartalet Mogata - Tønsberggata - Kongsvingergata - Grimstadgata.
S-779 25 6 1959 Regulerings- og bebyggelses plan for kvartalet Grensen - Lille Grensen - Arbeidergt. - Prof. Aschehougs plass.
S-798 22 9 1959 Regulering av ny vegforbindelse mellom Bispegata og Mosseveien (del av vestre lenke av Gamlebyringen) Oslo.
S-813 9 2 1960 Regulerings- og bebyggelsesplan for deler av kvartalet Grønlandsleiret, Hollendergata, Schweigaards gate og Platousgate.
S-830 11 5 1960 Vedtekter til Oslo indre område. Unntatt fra vedtektene som ble stadfestet 11.5.60 er følgende stadfestet planer,S-724, S-726, S-746, S-747, S-755, S-761, S-773, S-779, S-780, S-787, S-813 og S-818. S'et av dept. 17.2.61.
S-849 23 7 1960 Regulerings- og bebyggelsesplan for Tøyen sentrum, og spørsmål om ekspropr.
S-867 7 10 1960 Regulerings- og bebyggelsesplan med tomtedeling for deler av kvartalet Grønlandsleiret, Schweigaards gate, Platousgate.
S-901 24 2 1961 Regulerings-og bebyggelsesplan for kvartalet begrenset av Kirkeveien - Majorstuveien - Jacob Alls gate - Mariegate.
S-903 6 3 1961 Regulering av kvartalet Nordre gate, Thorvald Meyers gt., Sofienberggt. - Toftes gt.
S-929 18 8 1961 Regulerings- og bebyggelsesplan for Bogstadveien - Ole Vigs gate - Schltz gate - Industrigata.
S-1106 29 1 1964 Reguleringsplan for hovedtrafikkere vest - øst fra Tollbukaia til Kanslergata.
S-1121 9 4 1964 Regulering av Suhmsgate samt del av turvei B1 mv.
S-1163 3 11 1964 Regulerings- og bebyggelsesplan for Konows gate 67 B.
S-1188 1 3 1965 Regulerings- og bebyggelsesplan for Mariesgate, samt regulering av underjordisk garasjeanlegg for del av kvartalet Jacob Aalls gate - Majorstuveien - Neuberggata - Mariesgate.
S-1244 20 9 1965 Regulerings- og bebyggelsesplan for kvartalet Geitmyrsveien - Banksjef Frølichs gate - Von der Lippes gate - General Birchs gate.
S-1245 20 9 1965 Regulerings- bebyggelses og arronderingsplan for Dynekilgata 15. Opphevelse av Jørgen Løvlands gate som offentlig gate mellom Trondheimsvn. og Konghellegata. Regulering av felles innkjørsel for eiendommene Dynekilgata 15 og Trondheimvn. 162, 164, 170
S-1299 19 4 1966 Regulerings- og bebyggelsesplan med vedtekter for kvartalet Majorstuveien - Holmboes gate - Hjelms gate - Ulfstens gate - Professor Dahls gate.
S-1318 1 7 1966 Reguleringsplan med reg. best. for eiendommene Thereses gate 40 og 42 og Wilhelms gate 1.
S-1334 10 9 1966 Reguleringsplan for Bygdøy allé 37 og for garasjeanlegg med felles avkjørsel for Bygdøy allé 33, 35 og 37.
S-1360 1 11 1966 Reguleringsplan for ny avkjørsel til Trondheimsveien 195, 197 og 199 (gnr. 83/bnr. 59 og 341), samt opphevelse av regul. for bensinstasjon på gnr. 83/bnr. 59.
S-1363 15 9 1966 Vedtektstillegg til bygn. vedt's paragraf 107: I området på sjøsiden av Drammensveien, Sjølystveien og Frognerstranda, fra bygrensen til Hjortneskaia, er oppsetting av lysreklame forbudt.
S-1399 25 5 1967 Endret reguleringsplan for Rosenlundgata 9 og deler av nr. 11 og 13, samt deler av Presidentgata 2, 4 og 4B.
S-1411 3 8 1967 Reguleringsplan for kvartalet Tordenskiolds gate - Kjeld Stubs gate - Rosenkrantz gate - Otto Sverdrups gate.
S-1449 10 2 1968 Endret reguleringsplan for gnr. 38/bnr. 287 mfl. Slemdalsveien 9, Studentersamfunnets Hus
S-1461 17 4 1968 Endret reguleringsplan for kvartalet Grefsenveien - Amtmann Meinichs gate - Fredrik Glads gate og Brettevilles gate.
S-1484 23 8 1968 Endret regulering av Ensjøvn. 23 B og Østerdalsgt. 13 samt del av Ensjøvn. 25 og Østerdalsgt. 15. (133/42)
S-1496 14 11 1968 Endret reguleringsplan for en del eiendommer tilhørende Diakonissehuset Lovisenberg, på Lovisenberggata 7 mfl. samt Lovisenberggata 4 B.
S-1512 2 1 1969 Regulering for felles underjordisk avkjørsel for kvartalet begrenset av Neuberggate - Bogstadveien- Jacob Aallsgate - Majorstuveien.
S-1554 31 7 1969 Endret reguleringsplan for felles avkjørsel for kvartalet Storgt. - Skippergt. - Kirkeristen.
S-1597 25 11 1969 Endret reguleringsplan for størstedelen av kvartalet begrenset av Sporveisgata - Pilestrådet - Underhaugsveien og Bogstadveien.
S-1601 8 12 1969 Endret reguleringsplan for garasjeanlegg under Dronning Mauds gate, samt opphevelse av Enga mellom Munkedamsveien og Roald Amundsens gate.
S-1607 12 12 1969 Endret reguleringsplan for del av kvartalet Brinken - Kampengata - Norderhovgata - Nannestadgata (Kampen gamlehjem) (Brinken 37).
S-1699 3 4 1971 Reguleringsplan for kvartalet Markveien - Nordre gate - Fossveien - Sofienberggata (512.32A Sanering av Grünerløkka).
S-1711 30 6 1971 Endret reguleringsplan for et byggeområde på gnr. 76/bnr. 1, 240 og 241, Storo.
S-1731 16 12 1971 Endret reguleringsplan for Konserthuset (Munkedamsveien 14) med tilstøtende arealer.
S-17321731972Reguleringsplan for Jernbanens tunnel mellom Øst- og Vestbanen med Abelhaugen og Frogner stasjon og med gangtuneller under Drammensveien og Stortingsgata fra Abelhaugen st. samt regul. av Jernbanetorget 5, Skipper gt. 31 og 44 til traf. omr. jernbane.
S-1750 3 17 1972 Endret regulerings- og bebyggelsesplan for kvartalet St. Olavsgt. - Holbergs plass - Holbergs gt - Tullins gate til tomt for hotell-bebyggelse
S-1754 19 4 1972 Endret reguleringsplan for del av Oslo Sentralbanestasjonsområde som reguleres til område for offentlig bebyggelse (Postgiro- og jernbaneposthus).
S-1782 19 10 1972 Endret reguleringsplan for del av Karl Johans gt. 31, Grand hotell.
S-1795 5 12 1972 Endret reguleringsplan for tomter for bygninger med almennyttig formål (sykhus) på Akersbakken 25c og 27 og Fredrikke Qvams gate 1-5, samt del av Fredrikke Qvams gate til felles areal.
S-1799 14 12 1972 Endret regulering for trafikkområdet mv. ved Krist kirkegård.
S-1800 15 12 1972 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for byggeområde for boliger og friområde på 53/310 og 47/245 mfl. nord for Bredo Stabells vei på Tåsen.
S-1802 22 12 1972 Endret reguleringsplan for Krusesgt. 11.
S-1832 19 2 1973 Endret reguleringsplan for Lille Grensen 7.
S-1854 24 4 1973 Endret reguleringsplan for Schwensens gate 6 og 7.
S-1855 4 5 1973 Endret reguleringsplan for søndre del av kvartalet Vogts gate - Hans Nielsen Hauges gate - Åsengata på Sandaker.
S-1886 16 11 1973 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Tøyen sentrum - begrenset av Kjølberggt. - Økernveien - Borggt. - Kolstadgt. - Sigurds gt.
S-1895 24 1 1974 Reguleringsplan for tunnelbanens forlengelse fra Jernbanetorget stasjon til Nationaltheateret, inkl. Sentrum st. med oppganger m.m.
S-1940 1 8 1974 Endret reguleringsplan for Drammensveien 51 og 53 byggeområde for boliger - med felles avkjørsel til Niels Juels gate.
S-1944 12 9 1974 Endret reguleringsplan for Norbygata 12 m.fl. - Området for industri, og endret regulering av vestre del av Urtegata ved Nylandsveiens forlengelse til trafikkområde.
S-1945 12 9 1974 Endret reguleringsplan for Trondheimsveien 29, 31, 33, 35 og 37, omreguleres fra forretning til boligområde.
S-1949 26 9 1974 Endret reguleringsplan for kvartalene mellom Drammensveien og Drammensbanen fra Leiv Eirikssons gate til Arbiens gate, Ruseløkkveien og Munkedamsveien - Ruseløkka/Hjortnes/ Skillebekk.
S-1979 28 11 1974 Endret regulerings- og bebyggelsesplan for President Harbitz gata 14.
S-1980 3 12 1974 Endret reguleringsplan for friområde syd for Sandaker skole mellom Sandakerveien og Åsengata.
S-2009 12 3 1975 Endret reguleringsplan med reg. best. for Sandakerveien 24b, 26, 28, 30, 32, 34, 42 og 44. Byggeområde for industri, spesialområde (bevaring), trafikkområde, parkering og friområde.
S-2022 15 4 1975 Reguleringsplan for felles avkjørsel for gnr. 76/bnr. 118 og gnr. 77/bnr. 106, Vitaminveien 7, Storo.
S-2032 27 5 1975 Endret reguleringsplan for kvartalet Fredrik Stangs gate - Mogens Thorsens gate - Gabels gate - Thomas Heftyes gate, tomt for bygninger med almennyttig formål (Røde Kors Klinikk).
S-2053 29 7 1975 Endret reguleringsplan for del av kvartalene Kristiandsandsgata - Arendalsgata - Drøbaksgata og Mogata på Sagene - bygggeområde for boliger med sosialsenter - tomt for offentlig bygning - daginst. og gangvei.
S-2056 31 7 1975 Endret reguleringsplan for kvartalet begrenset av Sven Bruns gt., Holbergs gt., Nordraaks gt., Wergelandsvn., og Staffeldts gt. for byggeområde for boliger, forretning- og kontor bebyggelse med felles avkjørsel fra Wergelandsvn.
S-2061 1 8 1975 Endret reguleringsplan for Københavngt. mellom Dælenenggt. og Christian Michelsensgt. - omregulering fra offentllig gate til felles avkjørsel for eiendommene Chr. Michelsensgt. 42, Københavgt. 23 og Dælenenggt. 35 og 37.
S-2067 8 8 1975 Endret reguleringsplan for Kingos gate 11 og 13 - byggeområde for boliger.
S-2068 12 8 1975 Endret reguleringsplan for området begrenset av Frognerveien - Solli plass- Bygdøy alle og Niels Juels gt. Byggeområde for boliger, forretning og kontorer samt spesialområde (bevaring av husrekken mot Bygdøy allé).
S-2070 12 8 1975 Endret reguleringsplan for del av Bjølsenparken og Maridalsveien 172. Tomter for offentlig bygning - lek og ungdomssenter for Bjølsen og utvidelse av Bjølsen skoles uteareal.
S-2071 21 8 1975 Endret reguleringsplan med reg. best. for Grønlandsleiret 36 mfl. og del av Borggata. Tomt for offentlig bygninger (politihus), friområde (park) og felles avkjørsel. Grønlandsleiret 44.
S-2074 25 9 1975 Endret reguleringsplan for Dynekilgata 20 mfl. - tomt for bygning med allmennyttig formål - sykehjem. Underjordisk garasjeanlegg under Mailundveien 21, samt snuplass i Dynekilgata med gangvei fram til Trondheimsveien.
S-2103 5 1 1976 Endret reguleringsplan for området ved Bankplassen, som reguleres til spesialområde (bevaringsområde). Bevaringsområde omfatter Bankplassen 1, 3, 4 Grev Wedels plass 3, 4 Kirkegata 2, 4, 6, 6B og Kongensgate 1, 2, 3.
S-2104 6 1 1976 Endret reguleringsplan for to kvartaler begrenset av Møllergt. - Hospitalsgt. - Grubbegt. og Grubbebakken. Tomt for offentlig formål regjeringsbygg og spesialområde - bevaring av verneverdige bygninger (Møllergt. 15 og 19).
S-2109 13 2 1976 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for kvartalet Karl Johans gt. - Universitetsgt. Kristian IV's gt. - Rosenkrantz gt.
S-2119 15 1 1976 Endret reguleringsplan med reg. best. for «Hallen-haven» (Holstsgt. 13, Sundesgt. 2, Chr. Michelsensgt. 66 mv.) på Torshov, som reguleres til spesialområde - bevaring, tomter for offentlige byg. - daginst., friomr. - park - lek, traf. om. - gang.
S-2130 22 4 1976 Endret reguleringsplan for nordøstre del av Sofienbergparken, som reguleres til tomt for offentlig bygning - daginstitusjon.
S-2132 26 4 1976 Endret reguleringsplan for del av Akersveien 26B - som reguleres til tomt for offentlig bygning - daginstitusjon.
S-2134 12 5 1976 Endret reguleringsplan for Lillogata 4 som reguleres til byggeområde for industri.
S-2137 19 5 1976 Endret reguleringsplan for del av Nobelsgate 32 ved Vigelandsmuseet, som reguleres fra friområde til tomt for offentlig bygning, daginstitusjon.
S-2146 25 6 1976 Endret reguleringsplan for del av Åkebergveien. 70 (Jordal idrettslag) som reguleres til tomt for offentlig bygning - daginstitusjon.
S-2148 25 6 1976 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Møllergt. 10, tomt for hotell, samt felles avkjørsel for Møllergt. 10, 12, Torggt. 8, 10 og Pløensgt. 5.
S-2150 30 6 1976 Endret reguleringsplan for kvartalet Rådhusgata - Dronningsgate - Revierstredet og Kirkegata. Tomt for offentlig bygning (nytt hovedsete for Norges Bank) og spesialområde, bevaring av enkelte bygninger.
S-2157 18 8 1976 Endret reguleringsplan for kvartalene mellom Drammensveien og Drammensbanen fra Leiv Eiriksons gt., Ruseløkkveien og Munkedamsveien - Ruseløkka/Hjortnes/Skillebekk. Forsevidt anger Observatoriegt. 1 og 6.
S-2162 20 9 1976 Endret reguleringsplan med reg. best. for Bergverksgt. 6, Fossveien 24, Grünerløkka - omregulering fra byggeområde for industri til byggeområde for boliger med daginstitusjon, samt friområde og parkbelte.
S-2163 27 9 1976 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Akersgt. 73A, (Hammersborg skole).
S-2171 30 9 1976 Endret reguleringsplan for Maridalsveien 145B og 147 og for deler av Maridalsveien 137, 143 og 145. Tomt for offentlig bygning, daginstitusjon.
S-2176 26 11 1976 Endret reguleringsplan for Frogner Terrasse og deler av Erling Skjalgssonsgate og Lindemannsgate, omreguleres fra trafikkområde til felles avkjørsel og boligområde.
S-2179 19 11 1976 Endret reguleringsplan for Kirkeveien 37 og del av Jacob Aallsgt. 4. Byggeområde for boliger med felles avkjørsel fra Jacob Aallsgt.
S-2203 17 1 1977 Reguleringsplan for gårdsrom til felles oppholdsareal for beboerne i de to kvartaler begrenset av Kirkeveien - Mariesgt. - Jac. Aallsgt. - Middelthuns gate - Majorstuveien.
S-2210 12 1 1977 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Akersgt. 73B som reguleres til byggeområde for bolig, forretning, kontor og spesialområde - bevaring av verneverdig bebyggelse samt felles avkjørsel.
S-2215 11 3 1977 Reguleringsplan for 47/11 og del av 47/135 og 114 - Thulstrups gt. - Sognsvn. som reguleres til trafikkområde (gangvei - fortau) og friområde (park).
S-2217 14 3 1977 Endret reguleringsplan for del av Åsengata 12 i Sandaker senter, som reguleres til byggeområde for boliger - fellesareal.
S-2222 28 3 1977 Endret reguleringsplan for deler av Christian Krohgs gate 1-11 og del av Storgata 36 til byggeområde for parkeringshus samt trafikkområde - fortau.
S-2232 1 6 1977 Reguleringsplan for del av gnr. 79/bnr. 2 og 5, Torshovdalen, som reguleres til spesialområde - kommunalteknisk virksomhet, tomt for felles distriktssentral for de tekn. etater i Oslo kommune
S-2234 8 6 1977 Endret reguleringsplan for Skippergata 31 til byggeområde for forretning/kontor, samt regulering av felles avkjørsel og trafikkområde - fortau.
S-2240 5 7 1977 Reguleringsplan for gnr. 125/bnr. 4, 24 mfl. Frydenberg som reguleres til byggeområde for boliger.
S-2248 20 7 1977 Endret reguleringsplan for deler av Sandakerveien 60 - 62, Vogtsgate 86, samt arrondering av trafikkareal.
S-2251 25 7 1977 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Grensen 9 som reguleres til spesialområde - bygning som pga. antikvarisk og miljømessig verdi bør søkes bevart, samt byggeområde for kontor og forretning.
S-2255 28 7 1977 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone.
S-2259 6 10 1977 Regueringsplan for del av gnr. 128, bnr. 1, Tøyenområde. Tomt for offentlig bygning - barnehage ved Grenseveien.
S-2281 23 1 1978 Endret reguleringsplan for byggeområde for boliger, kontor, tomt for offentlig bygning og trafikkområde for Tøyen Vest. 515. 1 A Tøyen.
S-2284 15 2 1978 Endret reguleringsplan for felles avkjørsel fra Vitaminveien til eiendommene gnr. 76/bnr. 14 mfl. og gnr. 77/bnr. 54 mfl. Storo.
S-2295 8 3 1978 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Fredriks gt. 2 - Tullinløkka - som reguleres til tomt for offentlig bygning, utvidelse av Nasjonalgalleriet samt underjordisk parkering.
S-2306 30 3 1978 Endret reguleringsplan for deler av Maridalsveien 207B mfl. som reguleres til tomt for offentlig bygninger (barnehage) friområde, byggeområde for bolig og trafikkområde - fortau.
S-2307 29 3 1978 Endret reguleringsplan for Schønings gate 8 fra boligområde til friområde/lek, park.
S-2315 5 4 1978 Endret reguleringsplan for kvartalet Trondheimsveien - Sverdrups gate - Skjeldrups gate.
S-2325 9 6 1978 Endret reguleringsplan for Grunnlinjen mellom Rådhusplassen og Tollbukaia.
S-2326 20 6 1978 Endret reguleringsplan for Harelabbveien og Briskebyveien 3, til tomt for offentlig bygning/ skolegård.
S-2333 27 6 1978 Reguleringsplan for Revierhavna.
S-2337 26 7 1978 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartalet Hegdehaugsveien - Parkveien - Welhavens gate, samt del av Hegdehaugsveien. Boligområde m.m. (Hegdehaugsveien 19).
S-2340 31 7 1978 Endret reguleringsplan for Oscars gate 21, Hegehaugsveien 34 og Josefines gate 22, som reguleres til byggeområde for boliger med forretninger.
S-2344 24 8 1978 Endret reguleringsplan for Henrik Ibsens gate /Lybekkergata fra Torggata til Biskop Gunnerus gate, samt Arbeidersamfunnets plass.
S-2350 22 9 1978 Endret reguleringsplan med reg. best. for Sannergt. 12 og 14, samt for del av Valdresgt. mm. Byggeområde for boliger, bolig- parkeringshus, tomt for frikirke og trafikkområde.
S-2352 29 9 1978 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av gnr. 76/bnr. 104, Grefsenveien 35-45, Storo, som reguleres til byggeområde for boliger (boligparkering) og felles avkjørsel.
S-2355 12 10 1978 Endret reguleringsplan for friområde (del av Grünerhagen) - tomt for offentlig bygning (uteareal for barnehage).
S-2366 22 11 1978 Endret reg. plan med reg. best. for kvartalene Markveien - Leirfallsgata - Thorvald Meyers gate og Nordre gate på Søndre Grünerløkka.
S-2378 22 2 1979 Endret reguleringsplan for Hausmannsgate 37 fra forretnings- bebyggelse til spesialområde (tomt for kommunalteknisk virksomhet - felles distriktssentral for de tekniske etater).
S-2384 15 3 1979 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for byggeområde for boliger - Dalsbergstien 18 og Sofies gate 21.
S-2386 22 3 1979 Reguleringsplan for kollektivtraseen - Østbanen - Nationaltheateret (Tollbugt. - Prinsens gt. - Stortingsgt., med deler av tilst. gater) samt for off. bygn. - spesialomr., bevaring av Tollboden og sjøpakkhuset.
S-2392 2 5 1979 Endret reg. plan med reg. best. for byggeområde for boliger, tomt for offentlige bygninger - barnehage, spesialområde - bevaring mm. - Sporveisgata 17, 21, 23, og 25 m.fl.
S-2398 5 7 1979 Reguleringsplan for Nationaltheatret stasjon og for vendesløyfe ved Sentrum stasjon.
S-2400 10 7 1979 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for byggeområde for industrieiendommene Bergensgata 11, 41, 43 og Maridalsveien 230.
S-2410 10 8 1979 Endret reguleringsplan for Abelhaugkrysset med deler av tilst. gater.
S-2413 22 8 1979 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Oslo sentrum som reguleres til spesialområde anlegg som pga. historisk, antikvarisk og miljømessig verdi bør søkes bevart, til tomt for off. bygn., byggeområde for bolig, forretning og kontor mm.
S-2425 18 10 1979 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for tomt for bygning med allmennyttig formål - sykehjem og garasjeanlegg, tomt for bensinstasjon og garasje ( boligparkeringshus) og friområde, Sannergata 1 m.fl.
S-2428 20 11 1979 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Framnesveien - regulert til friomr. - lek.
S-2441 19 12 1979 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for kvartalet begrenset av Teatergt.- Munchs gt., - Keysers gt., - Akersgt.
S-2453 27 3 1980 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Kirkeveien 56 og Arbos gate 2 og 4, regulert til byggeområde for boliger med tilhørende anlegg.
S-2455 10 4 1980 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for kvartalet Lakkegata, Breigata, Motzfeldts gate og Grønland. Byggeområde for bolig, forretning, kontor mv., fellesareal og tomt for offentlig bygning.
S-2457 10 4 1980 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Holbergs gate 1, 3, 5, Stenberggata 26 og 28 samt Pilestredet 34 og 38.
S-2460 19 5 1980 Endret reguleringsplan for Mastrups gate mellom Hegermanns plass og Krebs gate.
S-2461 19 5 1980 Endret reguleringsplan for Sørligata 2b og 4, Enerhaugen, omregulert fra byggeområde for boliger til tomt for offentlig bygning (barnehage).
S-2491 16 10 1980 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Inkognito terrasse 9 og 10 del av Oscars gate 90.
S-2506 14 11 1980 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Maridalsveien 84 og 86 som reguleres til spesialområder, bevaring.
S-2508 25 11 1980 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Akerhus festningsområde som reguleres til spesialområde -anlegg som på grunn av historisk og antikvarisk verdi søkes bevart.
S-2511 7 1 1981 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et område ved Fredensborgvn. og Krist kirkegård som reguleres til spesialområde (bevarings område).
S-2512 7 1 1981 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for kvartalet Sven Bruns gate - Hegdehaugsveien - Welhavens gate - Holbergs plass.
S-2515 29 1 1981 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Dannevigsveien 12 og 16 som reguleres til spesialområde (bevaringsområde).
S-2517 9 2 1981 Endret reguleringsplan for del av Håkons gate fra trafikkområde til tomt for offentlig bygning (uteareal for barnehage).
S-2519 9 2 1981 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for gnr. 48/bnr. 217, Møllersvingen 20.
S-2521 19 2 1981 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et område langs Maridalsveien og Sagveien - Sagene - regulert til spesialområde/bevaring, byggeområde for boliger, industri mm.
S-2523 5 3 1981 Reguleringsplan med reg. best. for kvartalene begrenset av Slemdalsveien, Harald Hårfagres gate, Trudvangveien og politiskolen (Majorstukvartalene) 38/9.
S-2524 10 4 1981 Endret reguleringsplan for gnr. 57/bnr. 33 og del av gnr. 56/bnr. 2, Maridalsveien 254 og 252, som reguleres til tomt for offentlig bygning, gangvei og friområde.
S-2526 9 4 1981 Endret reguleringsplan for del av Konowsgate 67 som reguleres til byggeområde boliger.
S-2529 21 4 1981 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Frognerområdet, kvartalene begr. av Kirkevn. - Prof. Dahls gt. - Tidemands gt. - Munthes gt. - Eckersbergs gt. - Tors gt. - Odins gt. - Frognervn. Byggeomr. for bolig med tilh. anlegg, tomt for off. bygning m.m.
S-2530 24 4 1981 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Blindernveien 7 som reguleres til byggeområde for boliger, spesialområde - bevaring/kontor, tomt for offentlig bygning, barnehage og friområde - turvei, m.m. gnr. 46/bnr. 4.
S-2538 8 5 1981 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Fagerborgområdet som reguleres til spesialområde - bevaring. 515.1A Fagerborgområdet.
S-2542 22 5 1981 Endret reguleringsplan for Rosenhoffgata 8 og 10 fra byggeområde for boliger til tomt for offentlig bygning (barnehage).
S-2546 1 6 1981 Endret reguleringsplan med reg. best. for området som begrenses av Akerselva, Søndregt., Thv. Meyersgt., Leirfallsgt., Markveien og Nordregt. (Grünerløkka sør/vest).
S-2547 11 6 1981 Endret reguleringsplan for deler av Bergverksgata 6, Fossveien 20 mfl. som omreguleres til tomt for offentlig bygning (barnehage) friområde, byggeområde for boliger og trafikkområde (fortau).
S-2556 28 7 1981 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for gnr. 47/del av bnr. 1 og del av bnr. 67, Vestre Aker kirke.
S-2560 15 10 1981 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Colletts gate 50 mfl., St. Hanshjemmet.
S-2561 20 10 1981 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av kvartalet Malmøgt., Gøteborggt., Karlstadgt., og Københavngt., samt del av Dælenenga idrettsplass,som reguleres til industriområde, tomt for off. byg. (barneinst.) trafikkomr. og felles avkjørsel.
S-2564 28 10 1981 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartalet Sofienberggata, Fossveien, Grüners gate, Olaf Ryes plass.
S-2610 20 7 1982 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartalet Elisenbergveien - Frederik Stangs gate - Balchens gate og Gimleveien, samt Balchens gate.
S-2611 20 7 1982 Endret reguleringsplan for Akersveien 26c - Jansenjordet som reguleres til friområde - park og trafikkområde - gangvei.
S-2621 7 10 1982 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Hjelm gt. 3, som reguleres til tomt for offentlig bygning (barnehage) og spesialområde (bevaring).
S-2625 21 10 1982 Reg. plan for sykkelvei fra Tøyenbadet via Motzfeldtsgate til Grønland (612.12 sykkelstier).
S-2633 8 11 1982 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Jordal, området mellom Solørgata, Odalsgata, Hedmarksgata og Strømsveien, som omreguleres til byggeområde for boliger, spes. område - bevaring , fellesareal samt trafikkområde vei og gang/sykkelvei.
S-2634 10 11 1982 Endret reguleringsplan for Pilestredet 29, 31 og 33B, St. Olavs gt. 23, 25, 27 og 29 og Tullins gt. 4C.
S-2641 26 11 1982 Endret reguleringsplan for Valdresgaten og Biermannsgaten mv. Byggeområde og parkeringshus for boliger, tomt for almennyttig formål (frikirke) og friområde, park mm.
S-2643 10 1 1983 Endret reguleringsplan for del av gnr. 219/bnr. 52 - Fougstadgt. 2, byggeområde for boliger.
S-2653 18 3 1983 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for 47/27, Ullevålsvn. 102B mfl. som reguleres til byggeomr. for boliger og felles avkjørsel.
S-2666 17 6 1983 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelder for Sonsgata 1, Norderhovgata 25-29, Nittedalsgata 2, Kampen.
S-2673 16 9 1983 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Inkognito terrasse 9, som reguleres til spesialområde (bevaring) tomt for almennyttig formål (barnehage, forsamlingslokale).
S-2676 16 9 1983 Endret reguleringsplan for deler av Inkognito terrasse 9 og 10 felles avkjørsel og friområde (lek).
S-2688 2 11 1983 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartalet Øvre Foss - Markveien - Steenstrupsgt. - på Nordre Grünerløkka.
S-2696 21 11 1983 Endret reguleringsplan for Mastrups gt. fra trafikkområde til byggeområde for boliger (parkering) og felles avkjørsel.
S-2701 26 1 1984 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for gnr. 77/bnr. 47, Sandakerveien 99.
S-2711 30 3 1984 Endret reguleringsplan for Schubelers gate 9 - Tøyen, omreguleres fra byggeområde for boliger til friområde (park).
S-2722 24 9 1984 Endret reguleringsplan for Skippergata 46, 48 Biskop Gunnerus gate 3, mfl. (Hotel Sara) til tomt for hotell og forretning.
S-2727 1 10 1984 Endret reguleringsplan for Etterstadgata 8, 10, 10b, 12, Vålerenga, som reguleres til tomt for almennyttig formål (alders- og sykehjem for Oslo Menighetspleiers Fellesutvalg).
S-2730 4 10 1984 Endret reguleringsplan for Åkerbergveien 18, til bolig med muligheter for forretning i 1. etasje.
S-2731 4 10 1984 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av kvartalet Bergensgata - Maridalsveien - Moldegata.
S-2748 20 11 1984 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartalet Sverres gt. - Jens Bjelkes gt. - Ekebergvn. som omreguleres fra byggeområde for boliger til tomt for off. bygning (barnehage), gatetun samt felles areal (lek opphold) (Håkonsgt. div.).
S-2749 20 11 1984 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av kv. 230190, Nordre gt. - Øvregt. - Stolmakergt. - Markveien, til barnehage, boliger og lek.
S-2750 20 11 1984 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sandakerveien 8, som reguleres til spesialområde - bevaring/boliger.
S-2752 20 11 1984 Endret reguleringplan for eiendommene Urtegt. 23, 27, 29 og Nordbygt. 34, 36, 40 til friområde/park.
S-2753 20 11 1984 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Middelthunsgt. 27 mfl. som omreguleres til byggeområde for kontor og tomt for off. bygning (kino).
S-2773 15 3 1985 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Kampen - Brinken 60-66 mfl. Regulert til kontor - industri - forretning - trafikkområde (gangvei).
S-2774 18 3 1985 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for felles areal (lek/opphold) i kvartalet Gunhilds gate, Magnus gate, Ekerberegveien, Sigurds gate.
S-2782 26 4 1985 Endret reguleringsplan med reg.best. for Bogstadveien/Industrigata - bolig, forretning og fellesareal.
S-2794 12 8 1985 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Nordre gt. 25b og deler av Thv. Meyers gt. 75-77, tomt for almenyttig formål. Forsamlingssal for Frelsesarmeen.
S-2795 12 8 1985 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nedre gate 5 fra tomt for offentlig bygning (barnehage) til byggeområde for industri.
S-2803 12 9 1985 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartal 230501, Sofienberggata, Markveien, Th. Meyers gate og Nordre gt.
S-2807 19 9 1985 Endret reguleringsplan for kvartalet Bøgata, Kampensgate, Norderhovsgate og Nannestadgata (kvartal 260801), fellesareal (lek/opphold).
S-2810 19 9 1985 Endret reguleringsplan for del av Seilduksgate 32, plass, idrettsplass.
S-2814 21 10 1985 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Telthusbakken.
S-2817 23 10 1985 Endret reguleringsplan for Maridalsvn 159 og 161.
S-2819 23 10 1985 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for «Borggt./Smedgt.-kvartalet» (Tøyen). Bolig, friområde, industri.
S-2836 16 1 1986 Endret reguleringsplan for Brei-Mo kvartalet (del av kvartalet Breigt. - Motzfeldtsgt. - Nordbygt. - Lakkegt.). Boliger med tilhørende anlegg, kontor - forretning - industri.
S-2837 15 1 1986 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for 217/37 mfl. Bolteløkka, bevaring m.m.
S-2847 21 3 1986 Reguleringsplan for gnr. 37/bnr. 1 mfl. Vigelandsparken til friområde (skulpturpark), byggeområde for boliger, spesialområde/bevaring og trafikkområde.
S-2851 24 2 1986 Endret reguleringsplan for Grønlands torg og Vaterland - boliger - byhall - hotell - bussterminal-kontor/forretning.
S-2859 14 5 1986 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartalet Grønland - Motzfeldts gate - Norbygata - Tøyenbekken (kv. 15 og del av 17) Grønland - boliger, kontor, bevaring.
S-2873 10 9 1986 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for gnr. 217/bnr. 124 mfl., Falbes gate, Stensberggata, Holbergs gate.
S-2885 12 11 1986 Endret reguleringsplan for gnr. 208/bnr. 602, Stenergt. 1 mfl. Triangeltomta.
S-2887 9 12 1986 Reguleringsplan for del av Eidsvolls plass - underjordisk p-hus Stortinget.
S-2888 16 12 1986 Endret reguleringsplan for del av Henrik Ibsen ringen med tilstøtende areal, Dittenkvartalet.
S-2896 21 1 1987 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for gnr. 38/bnr. 90 Sørkedalsveien 8 som omreguleres fra byggeområde for industri til byggeområde for kontor.
S-2898 21 1 1987 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser, Framnes og Bispegaten v/Nylandsveien del I - Framnes - Havnelageret. Fjellinjen ventilasjonstårn alt. 2.
S-2899 21 1 1987 Endret reguleringsplan for del av kvartalet Rosenlundgata - Presidentgata - Vogts gate, som reguleres til felles areal.
S-2902 4 2 1987 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Nordre gate 20, Grünerløkka, som omreguleres fra byggeområde for boliger til byggeområde for kontor.
S-2907 18 3 1987 Endret reguleringsplan for område Oslo gate - Arups gate - Egedes gate - Bispegata fra friområde til bevaring - boliger - friområde - offentlig bygning og minnepark.
S-2908 18 3 1987 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Stortorget 10 - Glasmagasinet.
S-2911 18 3 1987 Reguleringsplan for del av Lakkegata 79 som omreguleres fra område for offentlig bygning til område for bygning med almennyttig formål (bydelshus).
S-2913 18 3 1987 Reguleringsplan for Jarlegata alt. Ia4 med tilhørende kryss, deler av Ekebergveien, Kjølberggata, Grønlandsleiret og Schweigaardsgate.
S-2919 26 8 1987 Endret reguleringsplan for Aker Brygge (Nylands Verksted vest) gnr. 209/bnr. 24, Dokkveien 1.
S-2926 26 8 1987 Endret reguleringsplan for Munkedamsveien 92 samt felles avkjørsel for Framnes terrasse nr. 1-3.
S-2928 22 9 1987 Endret reguleringsplan for deler av Normannsgate 32, 36 og 38 som omreguleres fra friområde til byggeområde for boliger.
S-2930 22 9 1987 Endret reguleringsplan for del av gnr. 47/bnr. 10 - tilgrensende Kirkeveien - Kiershows gate - Tåsenveien fra spesialområde - gravlund til byggeområde for bensinstasjon.
S-2933 22 9 1987 Endret reguleringsplan for Youngstorget og deler av Tukthuskvartalet.
S-2935 1 10 1987 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Maridalsvn. 139 og 139 B som omregul. fra friområde til spesialomr. bevaring (område for industri og kontor) samt del av Maridalsvn. 139 til industri og kontor.
S-2936 1 10 1987 Endret reguleringsplan for Hurdalsgata 6 mfl. - barnehage.
S-2940 1 10 1987 Endret reguleringsplan for Gimleområdet.
S-2950 16 12 1987 Fjellinjen. Endret reguleringsplan for E18 mellom Framnes og Filipstad - Øst alt. II.
S-2951 20 1 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Solheimsgata 2B og 2C.
S-2952 20 1 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Tidemands gate 11, Eckersbergs gate 20 og del av Gyldenløves gate 38.
S-2953 20 1 1988 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Stortingsgate 8 - forretning, kontor og hotell.
S-2959 17 2 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Drammensveien 88B, C og E og gangvei - Rolvsgate 1.
S-2963 17 2 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Thorvald Meyersgt. 66, 68 og 70 som omreguleres fra friområde til byggeområde for boliger og offentlig bygning (barnehage).
S-2966 16 3 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sandakerveien 52 som omreguleres fra friområde og byggeområde for industri til spesialområde/bevaring (kontor) og byggeområde for kontor.
S-2971 10 5 1988 Endret reguleringsplan for Kampen område 2B Brinken 53-65.
S-2977 10 5 1988 Endret reguleringsplan for Frølichbyen og Geitemyrsveien 59, 61, 63B, 65 og 67, samt Lovisensberggt. 2 og 4 som omreguleres fra byggeområde for boliger til spesialområde - bevaring/boliger/allmennyttig formål.
S-2979 15 6 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Drammensveien 112B - omreguleres fra bolig til byggeområde for bolig og kontor.
S-2988 31 8 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Håkonsgate 12, 14, 16. Byggeområde for boliger og barnehage, felles avkjørsel.
S-2996 7 9 1988 Endret reguleringsplan for del av Jernbanetorget 1. Østbanehallen.
S-2997 7 9 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for eiendommer langs Parkveien m.fl., området bak Slottet, som omreguleres til spesialområde/bevaring.
S-2999 21 9 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for felt J Vålerenga - som omreguleres fra tomt for bygninger med allmennyttig formål til byggeområde for boliger og offentlig trafikkområde.
S-3006 16 11 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Strømsveien 13-23, Vålerenggata 18-24, og Opplandsgata 2-6, felt C, Vålerenga.
S-3008 16 11 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for bevaringskvartalene på Vålerenga.
S-3009 16 11 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for felt 2E, Vålerenga - spesialområde/ bevaring (bolig).
S-3010 16 11 1988 Endret reguleringsplan for Strømsveien/St.Halvards gt., plasser og torg langs Strømsveien.
S-3011 16 11 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for felt N, Vålerenga.
S-3014 16 11 1988 Reguleringsplan for Hausmannskvartalene.
S-3015 30 11 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Enebakkveien 38-60 - Felt K på Vålerenga som omreguleres fra byggeområde for industri til spesialområde (boliger).
S-3017 30 11 1988 Omregulering av felles avkjørsel mellom Hedmarksgt. og Totengt.
S-3023 14 12 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartalet Universitetsgata, Pilestredet, Kristian Augusts gate, som omreguleres til byggeområde for forretning, kontor og felles areal (gårdsplass).
S-3026 14 12 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for deler av Rodeløkka, som omreguleres fra byggeområde for boliger til spesialområde - bevaring (bolig), samt oppdatering av øvrig regulering i området.
S-3027 14 12 1988 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Dokkveien 1 m.m. som omreguleres fra byggeområde for industri til off. trafikkområde - vei (supplerende atkomst til Aker brygge) samt byggeområde - underjordisk parkeringshus.
S-3028 14 12 1988 Endret reguleringsplan for Birch Reichenwalds gate fra Sandakerveien til Fredrik Glads gate.
S-3029 14 12 1988 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Maridalsveien 51 og 53 som omreguleres til boliger.
S-3030 8 2 1989 Endret reguleringsplan for Konowsgate 5-7, 5b fra byggeområde for bolig til byggeområde for bolig/industri/kontor.
S-3031 8 2 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Lillogata 4 som omreguleres fra friområde til byggeområde for industri (renseanlegg).
S-3036 15 3 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Pilestredet 77 og Fagerborggata 7, som omreguleres fra byggeområde for boliger til byggeområde for almennyttig formål helse- institusjon.
S-3041 15 2 1989 Endret reguleringsplan for «Riggtomten» vedtatt av Oslo bystyre 21. september 1989. Innsigelse fra Riksantikvaren.
S-3042 15 3 1989 Endret reguleringsplan for St. Halvards gt. 33 fra offentlig trafikkområde/industri til byggeområde for forretninger, kontor og industri.
S-3043 15 3 1989 Endret reguleringsplan for Gartnerløkka, Tøyen plass, som omreguleres fra byggeområde for boliger, til friområde (park).
S-3044 15 3 1989 Endret reguleringsplan for Kjølberggata 11, 13, 15 og 17 fra byggeområde for industri til byggeområde for boliger.
S-3048 5 4 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Henrik Ibsens gt. 1 mfl. og del av Fredensborgveien, som omreguleres til område for offentlig bygninger,trafikkområde, vei og gangvei.
S-3049 5 4 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Gamlebyen nord, Klosterenga-boliger.
S-3052 5 4 1989 Endret reguleringsplan for deler av Karl Johans gate 37 og 39.
S-3053 5 4 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for St. Olavs gate 31 som omreguleres til byggeområde for hotell.
S-3057 26 4 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Enebakkveien 22 - byggeområde for offentlig bygning, barnehage.
S-3063 26 4 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Maridalsveien 31B og 33 som omreguleres til område for bygninger med almennyttig formål.
S-3064 26 4 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sandakerveien 34 mfl. som omreguleres til spesialområde/bevaring (boliger, byggeområde for boliger og felles avkjørsel).
S-3072 24 5 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Frognerveien 39 - boliger.
S-3082 21 6 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Rosenkrantzgate 13 og 13B som omreguleres til byggeområde for forretning, hotell, bolig samt opphevelse av felles avkjørsel.
S-3099 28 6 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Victoria terrasse og søndre del av Kronprinsens gate 17.
S-3101 28 6 1989 Endret reguleringsplan for del av Frognerveien 67 (Frogner Hovedgård).
S-3110 30 8 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for området Alexander Kiellands plass avgrenset mellom Waldemar Thranes gt. - Uelandsg. - Landstadsgt. - Kingosgt., som reguleres til byggeområde for boliger, forretning, kontor, og bensinstasjon.
S-3112 30 8 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Kjølberggata 29 som omreguleres til byggeområde for boliger, kontor, forretning, lager og industri.
S-3113 30 8 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Normannsgt. 11 og del av Hølandsgt. 7 og 9, Jordalsgt. 10 og Jordal idrettsplass som omreguleres fra byggeområde for boliger og friområde til byggeområde for off. bygning (barnehage).
S-3121 20 9 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Oscars gt. 10, 12 og Grønnegate 19 som omreguleres fra byggeområde for bolig til spesialområde/bevaring.
S-3122 20 9 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Eilert Sundts gate 39 (Saga Hotel), fra bolig til byggeområde for hotell.
S-3124 20 9 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Hammergata 1 som omreguleres fra byggeområde for bolig til byggeområde for forretning/industri/kontor og bolig.
S-3126 20 9 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Skarpsno - Framnæs alt. II, som foreslås omreguleret fra byggeområde for boliger til spes. omr. - bevaring, byggeomr. for ambassade, byggeomr. for bolig og trafikkområde.
S-3131 20 9 1989 Endret reguleringsplan for Industrigata 59 som omreguleres fra byggeområde for boliger til byggeområde for kontor.
S-3139 11 10 1989 Endret reguleringsplan for Vogts gate 10 og 28.
S-3140 11 10 1989 Herslebs gate 43, Tøyen kirke - bevaring/allmennyttig formål.
S-3142 11 10 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Hedmarksgt. 29 m.fl., trikkestalltomta på Kampen, som reguleres til byggeområde for boliger, offentlig bygning og barnehager.
S-3145 11 10 1989 Endret reguleringsplan med tilhørende reg. bestemmelser for området mellom Industrigt. og Majorstuvn. langs Prof. Dahlsgt. Hamna bevaringsområde.
S-3150 11 10 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Drammensvn 88, som omreguleres fra byggeområde for industri til byggeområde for bolig og friområde.
S-3152 20 12 1989 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Grønland torg.
S-3153 24 1 1990 Reguleringsplan med vist bebyggelse og reg. bestemmelser for gnr. 3/bnr. 39, 209, 136, 168 og 135 - forretning/kontor/bolig Drammensveien 127, 131 og 133 mfl.
S-3157 7 3 1990 Endret reguleringsplan for St. Olavs gate 25 og 27.
S-3160 28 3 1990 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for gnr. 237/bnr. 25 mfl. felt O og M, Vålerenga, som omreguleres fra trafikkområde til byggeomr. for boliger, byggeomr. for barnehage, som vist på kart IBF 0589.
S-3170 18 4 1990 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Enebakkveien 29-39 omreguleres til spesialområde - bevaring (bolig), byggeområde for boliger og off. trafikkområde - vei.
S-3173 9 5 1990 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for St. Olavs plass 5 som omreguleres til byggeområde for kontor.
S-3177 30 5 1990 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Kruses gt./Lille Frogner som omreguleres til spesialområde/bevaring (boliger) og offentlig trafikkområde (vei).
S-3181 20 6 1990 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Store Ringvei, strekningen Storo-Sinsen, inkl. sporveistrasé i Grefsenveien og Trondheimsveien samt forbind. fra trasé til sporveishall.
S-3183 29 8 1990 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Enebakkvn. 65 og 71 mfl. som omreguleres fra byggeomr. for boliger og industri til byggeomr. for industri, kontor, lager og verksted.
S-3184 29 8 1990 Endret. reguleringsplan med reg. bestemmelser for Mailundvn. 23 som omreguleres fra tomt for offentlig bygning og byggeomr. for boliger til byggeområde for kontor.
S-3193 12 9 1990 Citadel - endret reguleringsplan for Bygdøy allé 135, gnr. 3/bnr. 31 mfl.
S-3204 14 11 1990 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for området mellom friomr. langs Frognerbekken, Solheimgata, Kristinelundveien, Bygdøy allé og Drammensveien langs Halvdan Svartes gt., Ottar Birtings gt. og Kristinelundvn. som regul. til spesialomr. bevaring. 2 alt.
S-3207 28 11 1990 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for deler av Arendalsgata 5-45 og gnr. 221/ bnr. 143 Sagene, som omreguleres fra friområde til spesialområde/bevaring - boliger.
S-3219 6 2 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Seilduksgt. 32/Dælenenga idrettsplass (nordre del) som omreguleres til tomt for allmennyttig formål (ishall).
S-3226 6 3 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Konows gt. 20 mfl., som reguleres til byggeområde for boliger, forretn./kontor, spes. omr./bevaring, off./allmenn, formål (barnehage), felles areal (lek/opph.) og trafikkområde.
S-3227 6 3 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Thomas Heftyes gate 1-3, Spesialområde/bevaring - ambassade.
S-3228 6 3 1991 Brugata 7 - forretning, hotell. Endret reguleringsplan for Brugata 7.
S-3231 3 4 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Trudevangveien 40, Omreguleres fra tomt for off. bygn. - barnehage til byggeområde for bolig og kontor og felles parkering under terreng (38/288).
S-3233 24 4 1991 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Nedre Vaskegang 6 m.fl som reguleres til spesial- omr./bevaring (bolig), spesialomr./bevaring (bolig/industri/lager/kontor), byggeomr. for bolig, byggomr. for bolig/industri, lager, kontor, samt friomr., offentlig traff. område.
S-3239 24 4 1991 Endret reguleringsplan for Nygata 2-6, kontor/forretning.
S-3240 24 4 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser fro Geitmyrsveien 31, som omreguleres fra byggeområde for boliger til spesialområde - bevaring - hotell/herberge.
S-3242 15 5 1991 Endret reguleringsplan for kvartalet Tøyengata - Norbygata - Grønlandsleiret.
S-3251 27 6 1991 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Trondheimsveien 13 mfl.- omreguleres til bolig og næring.
S-3259 18 9 1991 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Sognsveien 10 - spesialområde - gravlund. (44/1961, 47/67)
S-3260 18 9 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Dronning Mauds gate 1-3, som reguleres til byggeområde for forretning og kontor med økt utnyttelse.
S-3267 18 9 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for C. J. Hambros plass 4 som omreguleres fra byggeområde for forretning og kontor til byggeområde for offentlig bygning (Tinghus).
S-3269 18 9 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Riflegata 13 m.fl. som omreguleres fra friområde til spesialområde/bev. (friområde) og byggeområde for allmennyttig formål/off. formål.
S-3274 23 10 1991 Endret reguleringsplan for Vestbanekrysset.
S-3275 6 11 1991 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for kvartalet Sandakerveien - Holst gate - Biermanns gate som foreslås omregulert til spesialområde bevaring (bolig, off. bygning, industri) og off. trafikkområde.
S-3280 6 9 1991 Oslo kommune - reguleringsplan for kvartalet Akersgata - Teatergata - Munchs gate - Apotekergata, Dittenkvartalet med reg. bestemmelser.
S-3287 18 12 1991 Reguleringsplan for E6 Ekebergtunnelen - E18 Sørenga
S-3289 18 12 1991 Endret reguleringsplan for Prof. Dahls gate 32 og Løvenskiolds gate 26.
S-3290 18 12 1991 Endret reguleringsplan for Parkveien 4 som foreslås omregulert til byggeområde for hotell.
S-3298 3 3 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for deler av Universitetsgata 7 - felles avkjørsel.
S-3299 3 3 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Løvenskioldsgt. 1, som omreguleres fra byggeområde for bolig til offentlig bygning/allmennyttig formål (skole).
S-3307 8 4 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Homannsbyen bevaringsplan.
S-3311 20 5 1992 Forslag til endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Akersgata 57 m.fl. som omreguleres til byggeområde for off. bygning (regjeringskontorer).
S-3313 20 5 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Lindemansgt. 1 mfl., Lindemans plass, som omreguleres til byggeområde for boliger, felles arealer og off. trafikkområde.
S-3316 24 6 1992 Endringer i bystyrets vedtak om reguleringsplan for kvartalet Torggata - Pløens gate - Storgata - Kirkeristen (Strøket - bevaringsplan).
S-3322 30 9 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Ruseløkkv. 6 som reguleres til byggeområde for kontor med økt utnyttelse.
S-3326 28 10 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Revierstredet 2 mfl. - forretning og kontor - øket byggehøyde og utnyttelse.
S-3329 28 10 1992 Frydenlundområde. Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Pilestredet 52 mfl.
S-3330 28 10 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Skarpsno - Frognerstranda - Bygdøy allé som foreslås omregulert fra byggeområde for boliger mm. til spesialområde bevaring - bolig, ambassade og byggeområde for boliger mm.
S-3332 25 11 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Galgeberg 2, som reguleres til byggeområde for off. bygning (uteareal for barnehage), spesialområde - bevaring, kontor, bolig og allmennnyttig formål, friområde, felles avkjørsel.
S-3334 16 12 1992 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Brugata 19. Omreguleres til byggeområde for kontor.
S-3336 16 12 1992 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Brugata 22-24, gnr. 208/bnr. 83 og del av gnr. 208/bnr. 881, som omreguleres fra allmennyttig formål (moské) og trafikkområde (plass) til friområde (park/plass).
S-3339 20 1 1993 Reguleringsplan for kolleltivfelt langs E18 Frognerstranda (615.5 kollektivfelt).
S-3340 20 1 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Drammensveien 106 m.fl.
S-3341 8 1 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Bogstadveien 40 og 42 - omreguleres til byggeområde for bolig, forretning og kontor.
S-3344 20 1 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av gnr. 226/bnr. 13, som foreslås omreg. fra friområde til off. bygn./almennyttig formål - aktivitetssenter og øvingsbane for mopedkjøring.
S-3349 24 3 1993 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Filipstad havn og sporområdet herunder E18 fra Hjortnes til kryss med Munkedamsvn., Filipstad fergeterminal, Filipstad park og Aker brygge/randsone.
S-3350 28 4 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestbestemmelser for Munkedamsveien 92, Tinker´n, som omreguleres til friområde (park), spesialområde bevaring/almennyttig formål/offentlig bygning.
S-3354 28 4 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Neuberggata 19, som reguleres til byggeområde for boliger.
S-3356 28 4 1993 Endret reguleringsplan for gangbro mellom Akersgata 51-55, byggeområde for forretning og kontor.
S-3358 26 5 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser, med vist bebyggelse for gnr. 37/bnr. 6, Fridtjof Nansensvei 17-19.
S-3359 26 5 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Storgt. 3 som omreguleres til spesialområde bevaring (forretning og kontor).
S-3360 26 5 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for deler av Hausmannskvartalene 6, 7 og 8, som omreguleres fra forretnings-bebyggelse til spesialområde bevaring (bolig/industri/forretning og kontor).
S-3363 9 6 1993 Endret reguleringsplan for linje 11, Nybrua - Storo. Sandakerveien. Strekningen Åsengata - Hans Nielsen Hauges gate.
S-3365 17 2 1993 Endret reguleringsplan for Nedre Foss - uttalelse til statlig reguleringsplan, alt. 2.
S-3371 1 9 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Åkebergveien 40, som omreguleres til byggeområde for allmennyttig formål (moské).
S-3380 6 10 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Arbeidergata 2 og Pilestredet 1, som omreguleres fra trafikkomr. (plass) til spesialomr. bevaring (bevertning og kontor) og byggeområde for forretning og kontor.
S-3384 24 11 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Akersbakken 7B, som omreguleres fra byggeområde for boliger til byggeområde for allmennyttig-/offentlig formål (barnehage) og fellesområde lek/opphold.
S-3392 24 11 1993 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Hausmanns bru som reguleres til bevaring. Gjeldende regulering S-2677 vedrørende inndeling av trafikkområde skal fortsatt gjelde (470.1 Fredning og bevaring).
S-3396 25 1 1994 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Akersgata 2 m.fl., Christiania Torv, som reguleres til torg, bevaring, kontor, bevertning og felles areal.
S-3401 27 4 1994 Endret reguleringsplan for gnr. 38, bnr. 288 - Trudvangveien 40 - som omreguleres fra bygge-område for bolig, kontor og felles parkering, til byggeområde for offentlig bygning (undervisning og parkering).
S-3402 27 4 1994 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for gnr. 214/bnr. 360, Underhaugsveien 9 - bevaring.
S-3404 27 4 1994 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Ankerbrua og Hausmannsgate 10 som reguleres til spesialområde bevaring.
S-3414 18 5 1994 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Grønland 22, 24, 26 som omreguleres fra byggeområde for forretning til spesialområde/bevaring (forretning og kontor).
S-3415 1 9 1993 Reguleringsplan for NSB Nationaltheateret stasjon, vestre oppgang.
S-3427 29 6 1994 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Damstredet 1 mfl., Bergfjerdingen, som reguleres til spesialområde bevaring.
S-3430 24 8 1994 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Bygdøy allé 119, som omreguleres fra byggeområde for boliger til felles areal (lek og opphold).
S-3431 24 8 1994 Endret reguleringsplan for offentlig trafikkområde (gangvei) langs Akerselva mellom Hausmanns bru og Vaterlands bru.
S-3439 19 10 1994 Endret reguleringsplan - Grønland - Grønlandsleiret - Sykkelvei/spesialområde/bevaring.
S-3443 19 10 1994 Reguleringsplan for Pilestredet (Josefines gate - Parkveien) Høystandardholdeplasser/ fortausutvidelser mm. Alt. 1.
S-3448 30 11 1994 Forslag til endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Skjeldrupsgate 17/19, bolig - øket byggehøyde.
S-3449 30 11 1994 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Schultz gate 1, som omreguleres til spesialområde bevaring (kontor, bolig, bydelshus, kafé, eldresenter, utstilling o.l.). Tidl. Hegdehaugen politistasjon.
S-3450 14 12 1994 Sagveien 11. Spesialområde/bevaring - kontor/industri/lager mm. Forslag til endret reguleringsplan med reg. bestemmelser.
S-3453 2 11 1994 Forslag til endret reguleringsplan for gnr. 47/bnr. 1 mfl. Store Ullevål gård - Ullevålsalleen 37-43 - Spesialområde bevaring/almennyttig formål/friområde.
S-3454 14 12 1994 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Drammensveien 96E omregulers til friområde.
S-3457 25 1 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Åmotbrua som reguleres til spesialområde - bevaring (bru).
S-3465 25 1 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemelser for Sporveisgata 17, som reguleres til barnehage.
S-3467 15 2 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Treschows gate 2-8. Omregulert til spesialområde bevaring og byggeområde (kontor/industri).
S-3468 15 2 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Cort Adlers gate 23 mfl. som reguleres for boliger og trafikkområde.
S-3472 15 3 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Hasleveien 19, som omreguleres fra industri til bolig.
S-3474 15 3 1995 Endret reguleringsplan for Finnmarkgata (Økernveien - Sars gate).
S-3475 15 3 1995 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Nybrua som reguleres til spesialområde - bevaring (bru) og område ved Krohgstøtten som omreguleres til spesialområde - bevaring (friområde) mv.
S-3477 15 3 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Christian Krohgs gate 1, som reguleres for garasjeanlegg og kontor.
S-3478 15 3 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Rudolf Nilsens plass, kvartalet G og H, som omreguleres til bolig, næring og fellesområde.
S-3483 6 6 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sørkedalsveien 10, som omreguleres fra industri til forretning/kontor/lager/industri.
S-3495 18 10 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Filipstad Park - kontor og bolig.
S-3499 20 12 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Jordalgata 12 fra friområde til byggeområde for offentlig bygning/allmennyttig formål (idrettshall).
S-3501 15 12 1995 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Henrik Ibsens gt. 10-12 mfl.
S-3502 20 12 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Middelthuns gate 19-25, Essendrops gate 5 og Fridtjof Nansens vei 2 som reguleres til byggeområde for kontor og boliger m.m.
S-3503 28 6 1995 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sofienberggata 19 m.fl. Reguleres til kontor, industri, lager og bolig.
S-3507 30 1 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Torshovgt. 33 som omreguleres fra friområde og gang/sykkelvei til byggeomr.: barnehage/skole, off. traff. omr.: vei, friomr.: park, spes. omr. bev.: barnehage/skole, kulturformål.
S-3511 13 3 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Observatoriegata 6, som omreguleres fra friområde til byggeområde for offentlig-/allmennyttig formål (barnehage), byggeområde for offentlig formål (kontor) og felles avkjørsel.
S-3512 13 3 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Frognerkilen ved Kongen, som reguleres til off. trafikkområde (parkering) m.m.
S-3516 24 4 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Dynekilgata 16, som omreguleres fra friområde til offentlig-/allmennyttig formål (barnehage).
S-3517 24 4 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Gyldenløves gate 38 mfl. som omreguleres fra byggeområde for bolig til spesialområde - bevaring (bolig).
S-3523 24 4 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Lyder Sagens gate 2, som omreguleres til spesialområde bevaring - allmennyttig formål/bolig.
S-3524 24 4 1996 Forslag til endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Ullensakergata 13, som reguleres til byggeområde for offentlig bygning/almennyttig formål (barnehage).
S-3525 24 4 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Christian Kroghs gate 28-32, som omreguleres fra byggeområde for industri til spesialområde bevaring (forr., kontor, industri og bolig), fellesområde gangvei og friområde.
S-3526 24 4 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Frøyas gate som omreguleres til felles avkjørsel og offentlig trafikkert vei.
S-3531 24 4 1996 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Rosenborgkomplekset, Pilestredet 75C, som reguleres til boliger, forretning, kontor, felles avkjørsel og felles areal.
S-3534 19 6 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Professor Dahls gate 48 og 52, gnr. 212/bnr. 761 og 662, som omreguleres til fellesområde - felles avkjørsel.
S-3536 19 6 1996 Alt. 2 Blindern universitetsområde, lang tunnel. Reguleringsplan med reg. bestemmelser (høyder på velferdsbygg er revidert iht. forutsetningene 22/1-1999 ajourført 22/1-1999).
S-3549 28 8 1996 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Oslo S, sjøside. Alt. 2.
S-3550 28 8 1996 Endret reguleringsplan for Nationaltheatret stasjon, 7. juni-plassen, m.m.
S-3551 28 8 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for gnr. 233/bnr. 228, 229 og 231 og gnr. 235/ bnr. 20. Konows gate 1-3, som omreguleres fra byggeområde for boliger til byggeområde for kontor/industri/spesialområde bevaring og forhage i industriområde.
S-3552 28 8 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Etterstadgata 5 som omreguleres fra bolig- til barnehageformål.
S-3553 28 8 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Økernvn. 50, Tøyen stasjon, som reguleres til byggeområde for boliger.
S-3560 23 10 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Apotekergt. 10B og Pilestredet 10 - reguleres til spesialområde bevaring (kontor) og byggeområde for kontor.
S-3561 23 10 1996 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Stockfleths gate 43 mfl. - Trikkestalltomta - boliger.
S-3576 30 4 1997 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Skøyen Næringspark Felt F, Bygdøy allé 135.
S-3580 21 5 1997 Forslag til endret reguleringsplan for Sommerrogt. 13 og 15, som reguleres fra tomt for offentlig bygning til byggeområde for hotell, forretning og kontor.
S-3581 6 5 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Bjølsengata 18, som omreguleres fra friområde til offentlig/allmennyttig formål (barnehage, kulturaktiviteter).
S-3585 25 6 1997 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for gnr. 63/bnr. 60, Sinsenveien 25, som reguleres til byggeområde for kontor.
S-3587 25 6 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Vinderen skole, gnr. 39/bnr. 94. Haakon den godes vei 17 - spesialområde bevaring (offentlig bygning - skole).
S-3592 25 6 1997 Storoveien 2 mfl. Grefsen stasjonsområde. Reguleringsplan, forretning/kontor, bolig, trafikkområde bydel 4 Sagene-Torshov og bydel 21 Grefsen-Kjelsås.
S-3595 25 6 1997 Ekebergveien/Konows gate/Alnafetgata - trafikkområde m.m.
S-3607 24 9 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Brinken 18 som reguleres til byggeområde for boliger/forretning/lager, fellesområder og off. trafikkområde.
S-3609 29 10 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Maridalsveien 227E mfl. som omreguleres fra tomt for off. bygning (barnehage), friområde og byggeomr. for boliger til byggeomr. for off./ allmennyttig formål (barnehage), byggeomr. for boliger (garasjer), fellesomr.
S-3613 29 10 1997 Grefsenveien 52, endret reguleringsplan for felles avkjørsler fra Vitaminveien og fra Gunnar Schelderups vei til eiendommene gnr.76/bnr. 14 mfl. og gnr. 77/bnr. 54 mfl.
S-3618 19 11 1997 Reguleringsplan for utvidelse av Nationaltheatret, Stortingsgata 15 - bydel Sentrum.
S-3619 19 11 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Pilestredet 32, Gamle Rikshospitalet, som reguleres til offentlig/allmennyttig formål, spesialområde - bevaring m.m.
S-3625 3 12 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Opplandsgata 2, som reguleres til spesialområde - bevaring (bolig).
S-3626 29 10 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Gøteborggata 33 m.fl. - omregulering til byggeområde for boliger, spesialområde bevaring (boliger) og fellesområde (gangvei, avkjørsel, lek, opphold) - som foreslått av AS Selvaagbygg.
S-3629 11 12 1997 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sofienberggata 58 som reguleres fra byggeområde for boliger til offentlig/allmennyttig formål (barnehage).
S-3630 11 12 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Blindernveien 3, som reguleres til offentlig/ allmennyttig formål (institusjon), og bevaring av hovedbygning.
S-3631 11 12 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Torggata 2-4-6; byggeområde for forretning og kontor - økt byggehøyde og utnyttelse.
S-3640 11 12 1997 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sukkertoppveien 5 som omreguleres til byggeområde for boliger og Sukkertoppveien som omreguleres til gang-/sykkelvei.
S-3644 4 3 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Strømsveien 2 mfl., Jordal skole - som reguleres til tomt for off. formål/allm. nyttig formål (skole), friområde, gang-/sykkelvei og fortau.
S-3645 4 3 1998 Endret reguleringsplan for Sandakerveien 100 mfl. kontor, industri, barnehage bevaring m.m. bydel Sagene-Torshov.
S-3650 18 3 1998 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Lakkegata 79b, som reguleres til spesialområde bevaring (forsamlingssal, kulturaktiviteter m.m.).
S-3651 25 3 1998 Galgebergforbindelsen som reguleres til byggeomr. for forretning, kontor og industri, offentlig trafikkområde (vei, jernbane, fortau/gangvei, sykkelbane og annet veiareal og områder regulert i tids- rekkefølge).
S-3652 18 3 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Ullevålsveien 67B, som omreguleres fra offentlig bygning til boligformål.
S-3666 17 6 1998 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Hedmarksgata, Rolf Hofmoes gate, Elverumgata.
S-3667 17 6 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sjøtomta, Oslo S. Omreguleres til bygge-omr. for kontor, forretning, hotell, bevertningssteder, byggeomr. for off. bygning (garasje- og jernbaneanlegg. og off. trafikkområde.
S-3668 17 6 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Kampen park, Sons gate 2, som reguleres til byggeområde for offentlig/allmennyttig formål (barnehage) og spesialområde - bevaring, off./allmennyttig form (barnehage).
S-3672 17 6 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Akersveien 24 og 26, som omreguleres fra bolig og friområde til allmennyttig formål, off. trafikkområde og friområde.
S-3673 17 6 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sannerbrua, som reguleres til spesialområde - bevaring.
S-3676 17 6 1998 Endret rguleringsplan med reg. bestemmelser for Tøyengata 20, som omreguleres fra lett industri til spesialområde - bevarig (bolig).
S-3678 17 6 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Grønlandsleiret 44 som omreguleres til byggeområde for offentlig/allmennyttig formål (barnehage).
S-3680 24 4 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Storgata 31/Youngs gate 1 - byggeområde for forretning og kontor.
S-3682 26 8 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Schweigaards gate 90, som omreguleres fra byggeområde for bolig til spesialområde - bevaring (bolig).
S-3684 26 8 1998 Reguleringsplan for Fridtjovs gate 10c, utbygging for Vålerenga skole til byggeområde for off. bygning (skole), friområde (turvei) og off. trafikkområde (vei, fortau).
S-3687 23 9 1998 Arctanderbyen - bevaring. Endret reguleringsplan for Egenehjemvn. 1-44 og Svingen 12-42 (liketall).
S-3688 23 9 1998 Reguleringsplan for Rosenkrantz gate 3 mfl., som omreguleres til spesialområde - bevaring (forretning, kontor), byggeområde for forretning, kontor og byggeområde for forretning, kontor og hotell.
S-3694 11 11 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Schweigaards gt. 34 som reguleres til byggeområde for kontor.
S-3695 11 11 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Åsengata 22 mfl., som omreguleres til offentlig/ allmennyttig formål, (barnehage) og offentlig trafikkområde (vei, gang/sykkelvei, fortau).
S-3696 11 11 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Trondheimsveien 72, Vardøgata 1, som omreguleres til byggeområde for boliger.
S-3697 11 11 1998 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Rosenborggata 19 og Pilestredet 75D, som reguleres til byggeområde for kontor og bolig.
S-3707 17 2 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Marcus Thranesgt. 6, som omreguleres fra industri til kontorformål.
S-3708 17 2 1999 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Åsengata 19-21, som omreguleres til spesialområde bevaring, offentlig formål (bydelshus, kjeglebane).
S-3712 17 3 1999 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Hasleveien 7-13 som reguleres fra byggeområde for industri til byggeområde for boliger.
S-3717 17 3 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for St. Halvards gate 27 som omreguleres fra industri og vei til spesialområde - bevaring (barnehage).
S-3719 21 4 1999 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Motzfeldts gate 10 og Urtegata 11 som reguleres til byggeområde for allmennyttig formål (kultursenter for religionsutøvelse).
S-3723 5 5 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Essendropsgate 5 mfl. - alt. 1, som reguleres til byggeområde for kontor, fellesområder og offentlig trafikkområder (gang-/sykkelvei).
S-3724 5 5 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Kjølberggata, østre del av Åkebergveien og Tøyenkrysset som omreg. til: -byggeomr.: industri, kontor, forretn. -off. traf. omr.: vei, parkering, fortau, holdepl., sykkelfelt, annet veiareal -friområde: park.
S-3727 26 8 1999 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Sandakerveien 54 mfl. som omreguleres fra industri til bolig, kontor, forretning, bevertning, barnehage, bevaring, fellesområde m.m.
S-3731 20 4 1999 Reguleringsplan for Drammensbanens trasé gjennom Strupen, Ruseløkka.
S-3732 22 6 1999 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Oslo gate.
S-3733 26 8 1999 Del av Kirkeveien 166 - endret reguleringsplan - offentlig bygning/allmennyttig formål (barnehage) - bydel St. Hanshaugen-Ullevål. Byrådsak 235 av 21.07.99.
S-3734 26 8 1999 Maridalsveien 29 - endret reguleringsplan - byggeområde for offentlig bygning/allmennyttig formål (undervisning, utstilling) og friområde.
S-3739 20 10 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Bentsebrugata 20, Myrens verksted, som reguleres til bevaring, boliger, kontor, forretning, friområde m.m.
S-3742 17 11 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for del av Sofies gate 16 mfl. som omreguleres til spesialområde bevaring (bolig) og fellesområde (gårdsrom).
S-3746 17 11 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Maridalsveien 215, som omreguleres fra byggeomr. boliger m.m. til byggeområder for off. bygn./allmennyttig formål (institusjon), byggeomr. for bolig og off. trafikk område vei.
S-3750 17 11 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for St. Olavs gate 1, som omreguleres til spesialområde bevaring, hotell, teater, forretning, kontor, restaurant.
S-3753 1 12 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Skippergata 5, som omreguleres fra byggeområde for forretning og kontor til byggeområde for boliger, forretning, kontor, hotell og bevertning.
S-3756 8 12 1999 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Drammensveien 110H, som omreguleres til byggeområde i tidsrekkefølge: 1. Allmennyttig formål (museum), 2. Boliger.
S-3757 1 12 1999 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Hasleveien 32-36, som reguleres fra industri til bolig.
S-3779 8 12 1999 Reguleringsplan med reg. bestemmelser for Wessels gate 7 mfl., gnr. 208/bnr. 810 mfl. Omreguleres fra boligområde til: Byggeområde - boliger, spesialområde - bevaring (boliger), fornyelsesområde - boliger og fellesareal -lek/opphold.
S-3802 22 9 1999 Endret reguleringsplan med reg. bestemmelser for Suhmsgt. 24/Gydasv. 6, som omreguleres fra tomt for offentlig bygning til byggeområde for boliger.

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill