Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

[Dialogen under ble skrevet høsten 2005 da tårnene ble utplassert i Oslo. Stans.no fortsatte kampen i årene som fulgte, og gikk i 2009 til sak mot Oslo kommune som deretter kjøpte tårnene tilbake. De sto og lyste fram til 2016. JCDecaux fikk alle inntektene underveis.]

Spørsmål og svar om reklametårnene

Hva vi vet om...

Dette er en fascinerende, om enn tragisk sak. Spørsmålene, samt våre forsøk på svar kan best leses som en krimnovelle: hvem er den skyldige? Hjelp oss gjerne dersom du vet noe vi ikke vi vet.

Hvem har satt opp reklametårnene?
Hafslund, i samarbeid med JCDecaux.
Hvor står de? Hvor mange er det?
Det er satt opp omkring 40 tårn i sentrumsnære områder over hele Oslo.
Har de virkelig fått lov til å sette dem opp? Det er skandaløst!
Ja.

Plan- og Bygningsetaten

Hvem har gitt Hafslund/JCDecaux tillatelse til å sette opp tårnene?
Plan- og Bygningsetaten (PBE) har gitt byggetillatelse.
Er det lov å sette opp lysreklame i boligområder i Oslo?
Nei, i Oslos vedtekter til Plan- og Bygningsloven står det:
I boligstrøk er takreklame, lysreklame og større reklamearrangementer ikke tillatt. Mindre skilt/reklame på forretningsvirksomhet some tjener strøket kan tillates.
Oj. Har PBE også gitt tillatelse til at tårnene skal lyse?
Interessant spørsmål. Svaret er nei. I følge PBEs informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig anser PBE belysning for å være et "driftsspørsmål" som er dem uvedkommende. I igangsettelsestillatelsene som er sendt JCDecaux Norge står det ingenting om belysning.
Kan reklamen være trafikkfarlig?
Ja, derfor sa PBE i rammetillatelsene (du finner eksempler her, her og her) at "Reklame skal hovedsaklig vendes bort fra trafikken slik at dørfeltet vendes mot kjøreretningen".
Hva? Dørfeltet mot kjøreretningen? Er ikke tårnene i Oslo er satt opp med reklamen mot kjøreretningen?
Jo.
Oj. Er tårnene montert bak/fram?
Ja, i forhold til rammetillatelsen fra PBE er tårnene montert feil.
Hvorfor ønsket PBE å bytte ut eksisterende tårn?
Bl.a. fordi de det er vanskelig å holde dem rene for plakater.
Hva?? Og hva har vi fått i stedet?
Opplyste plakater i 4 meters høyde.
Hvorfor ble tårnene over fire meter høye? `
Hafslund hevder at de kun stilte krav om høyde på 2,40m. PBE hevder at "ved reklamefinansiering er utgangspunktet for tårnhøyden 2 eurosizehøyder".
Hva er en "eurosize"?
I følge JCDecaux er det en "paneuropeisk standard for reklameformater". En "eurosize" er 1.2m x 1.8m.
Hvem tok initiativet til å standardisere "eurosize"?
JCDecaux, på 60-tallet.
Tilbake til det viktige spørsmålet: Hvorfor ble tårnene så høye? Hvorfor ble tårnene TO ganger eurosize.
Ønsket om fire meter kommer antagelig fra JCDecaux. PBE har ukritisk valgt å legge det til grunn i en Plan- og designkonkurranse.
Hva var tittelen på konkurransen?
"Vakker by"
Oj. Hvem satt i juryen?
Gro B. Taugbøl, Kristin Jarmund, Pål-Henry Engh, Reidun Stubbe og Iacob Heiberg. Alle er arkitekter.
Hva sier juryen?
De mener tårnene vil ta seg godt ut i bybildet.
Kristin Jarmund? Er ikke hun leder av Rådet for byarkitektur?
Det stemmer.
Iakob Heiberg? Er ikke han kritisk til reklame?
Jo, han har tidligere vært svært klar på dette
Hvem vant arkitektkonkurransen for nedstigningstårn?
Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med Holscher Industriel Design.
Hva skrev juryen om vinnerlysreklametårnene?
De skrev: "2005" er velproporsjonert og elegant med en trakt som toppavslutning for elementet. Tårnet vil ta seg godt ut i bybildet.
Hø?! Ta seg godt ut i bybildet?
Nemlig. Videre: Taket/trakten gir en oppadgående følelse som "letter" det visuelle inntrykket. (H = ca 4300 mm -- Ø = ca 1500 mm). Tårnet lar seg lett tilpasse JC-Decaux`s eksisterende system, og vil således være kostnadseffektivt i produksjon.
Juryen vektlegger virkelig at tårnet er billig å produsere for JCDecaux?
Jepp.
Ønsker PBE at alle tårn skal gjøres til reklametårn?
Nei, de ønsker at et et utvalg nedstigningstårn vil være reklamefrie av hensyn til områder der bevaringshensyn og hensyn til kontemplativ rekreasjon prioriteres.
Svulstig. Hva med oss som bare vil sove?
Da bør du bo i et område som ikke er regningssvarende. Juryen skriver: Årsaken kan også være at reklame ikke er regningssvarende økonomisk for lokaliseringsstedet.
Hvordan beregner PBE hvorvidt tårnene er regningssvarende? Har de tatt med fall i boligverdi rundt reklametårnene?
Neppe.
Kan byggetillatesen være gitt på feil grunnlag?
Vi mener det. Advokatfirmaet Haavind Vislie har laget en juridisk betenkning som konkluderer med: Samlet sett synes saksbehandlingsfeilene å kunne medføre at tillatelsene bør underkjennes som ugyldige.
Ble det sendt ut nabovarsel før lysreklametårnene ble satt opp?
Det hevdes. Mistenkelig mange har aldri sett noe varsel. Varslene som er sendt ut er typisk datert 26-29 juni 2002 og sendt rekommandert fra Kjelsås postkontor 9. juli 2002. En mottaker som tilbragte fellesferien hjemme fikk da brevet omtrent samme dag som to-ukers klagefristen gikk ut. De som var på ferie fikk det senere. JCDecaux, som har sendt ut nabovarslene, lovet oss (på telefon 23/8/2005) å sende oss en kopi av et nabovarsel, men dagen etter nekter de oss innsyn og henviste til PBE.

JCDecaux

Hvorfor vil ikke JCDecaux vise fram nabovarslene?
Antagelig fordi de ikke ville vise oss at a) nesten alle nabovarslene ble sendt ut i fellesferien 2002; b) at det ikke sto noenting om endring av størrelse eller høyde, c) at det ikke sto noenting om at tårnene vil være opplyst, eller d) at det ikke var lagt ved tegninger. Alt som sto i nabovarselet var: «Utskifting av eksisterende nedstigningstårn for Viken Energi, til nye tårn med reklame og informasjonsflater». Vi mener nabovarslene ikke gir noe reelt bilde av endringene som vil bli utført.
Hvor mange naboer ble varslet?
Naboer og gjenboere er strengt definert; kun et minimum av de berørte har fått det mangelfulle nabovarselet. Nabovarselet er sendt til sameiet, ofte ved forretningsfører. Hvilken forretningsfører ønsker å innkalle til hastemøte i sameiet i fellesferien?
Er det ulovlig å bare gi to ukers frist?
Nei, to-ukersfristen er spesifisert i Plan- og Bygningsloven. Dessverre.
Sier loven noe mer som er interessant?
Ja, den sier: «Før kommunen tar stilling til søknaden, skal den vurdere om det er grunn til å kreve ny varsling av naboer og gjenboere.» Vi mener kommunen skulle ha krevd ny varsling av naboer. Det utsendte nabovarselet har klare mangler, og arkitektkonkurransen for tårnene ble først avgjort to år etter at nabovarsel ble sendt ut.
Var det ingen som reagerte på nabovarselet?
Jo, noen. Det ser ut som om PBE har avslått noen søknader der to eller flere har klaget.
Var det noen som spurte hvor høye tårnene ville bli?
Ja, f.eks. Sameiet Sorgenfrifrigata 31. JCDecaux fortalte da at tårnene ville bli "ca. 3m".
Og hvor høye er tårnene som ble satt opp?
Circa 4,5 meter.
Oj. Var det flere som klaget?
Ja, det ble f.eks. sendt flere klager mot tårnet som skal stå i Frognerparken (langs Kirkeveien ved Frogner stadion). Her er en, og her er en til.
Oj. Frognerparken? Ble klagene tatt til følge?
Nei, rammetillatelse til å sette opp lysreklametårnet i Frognerparken ble gitt. PBE skriver at "tårnet er 40 m fra" bebyggelsen og at «beboerne i svært liten grad vil bli berørt».
Oj. Er ikke lysreklametårnet synlig på 40 meters hold?
Jo, det er meget godt synlig. Videre skriver de til beboerne over gaten at «Kirkeveien har to adskilte kjørebaner og PBE finner derfor at avstanden mellom tårnet og boligene synes såvidt stor at reklameflaten ikke vil bli til vesentlig ulempe».
Hva? Kan man ikke se tårnet over gaten?
Jo, dessverre blir det godt synlig dersom det blir satt opp. [Dette tårnet ble heldivis aldri satt opp]
Har JCDecaux betalt noen vi kjenner?
Thomas Thiis-Evensen fra Hovedstadsaksjonen fikk dekket reiseutgifter til Paris samt honorar fra JCDecaux. Han har i etterkant argumentert for «de estetiske fordelene» ved å sette reklamen på tårn i stedet for på plakatstativer. Han sier videre at han ikke har lagt seg opp i design av tårnene.
Hvilken rolle har Hovedstadsaksjonen spilt?
De har vært med på å legitimere reklame i bybildet. Thiis-Evensen skrev eksempelvis i Dagsavisen at «Moderne reklametårn har uansett leverandør en høyde på ca. 4,5 meter og er altså relativt store selv om vinnerprosjektet etter en arkitektkonkurranse garanterer for en tiltalende design.»
Hø? Uansett leverandør? Han mener altså at det er umulig å produsere lavere tårn?
Tydeligvis.
Og at en arkitektkonkurranse «Garanterer for tiltalende design?»
Han burde vite bedre.
Har Hovedstadsaksjonen publisert noe mer?
Ja, en såkalt Helhetsplan reklame. Dette er et stort og tungt dokument som viser små og søte reklametårn.
Over til tårnene. Hvorfor var det lenge plakater med «Stopp Sellafield» i tårnene?
Det virker å være et forsøk på å menneskeligegjøre hele prosjektet. Selv synes vi det er usmakelig.
Hvor lenge skal lysreklametårnene stå?
Kontrakten mellom Hafslund og JCDecaux varer visstnok i 20 år. Byggetillatelsen fra PBE er gitt til evig tid.
Ikke noe står evig. Selv Grunnloven kan da endres?
Jo. Hmm. Godt poeng.

Oslo Kommune

Hvem eier grunnen reklametårnene står på?
De står på kommunal grunn.
Er framleie tillatt på kommunal grunn?
Neppe uten at du har en skriftlig avtale om det.
Eksisterer det en slik avtale mellom Oslo Kommune og Hafslund om bruk av kommunal grunn?
Nei.
Hvor mye får Oslo Kommune betalt for at lysreklametårnene står der?
Ingenting.
Hva? Ikke engang en sykkel? Et toalett?
Ingenting.
Har ingen politikere forstått at dette er tullerusk?
Jo, blant dem er Ola Elvestuen, Rina Brunsell Harsvik, Akhtar Chaudry og Ivar Johansen (som også har en egen side om byestetikk!).
Hva kan kommunen gjøre med saken?
De kan først og fremst kreve at belysningen i slås av. Spesielt i boligstrøk vil dette redusere skadevirkningen betraktlig.
Hva kan kommunen gjøre for å bli kvitt lysreklametårnene?
Kommunen har råderett over grunnen og har derfor en sterk juridisk posisjon. Les mer om dette i vår juridiske betenkning og i oppropet vårt.
Vil ikke kommunnen bli saksøkt dersom de fjerner tårnene?
Kanskje. Både Hafslund og JCDecaux vil være interessert i et godt forhold til Oslo kommune og vi tror de vil prøve å unngå et upopulært søksmål. Selvom de mot formodning saksøker kommunen og vinner er det lite trolig at erstatningsbeløpene blir store; norsk rett har tradisjon for slikt.
Hvem andre har skjønt at dette er en skandale?
Mange. Se kolonnen på høyre side.

Hafslund

Hva er et nedstigningstårn?
Det er en overbygning over et hull i bakken. Ved å klatre ned i hullet kan teknikere vedlikeholde elektrisitetsnettet som ligger under bakken. Det er ingen elektriske installasjoner i selve tårnet (med unntak av kunstig belysnig av reklamen).
Er nedstigningstårn nødvendige i Oslo?
Nei, vi tror ikke det. Man kan like godt legge et kumlokk over hullet i bakken. Det blir litt mer arbeid å klatre ned i hullet da det må merkes på forsvarlig måte, men et mobilt nedtigningstårn vil kunne gi arbeidere den sikkerhet og de dimensjoner de ønsker.
Hvilken hjemmel har Hafslund for å sette opp tårn på kommunal grunn?
Vi vet ikke. Det ser ikke ut til å eksistere noen avtale som gir dem rett til å gjøre nødvendig vedlikehold av elektristetsnettet. Det er ikke urimlig at Hafslund skal ha en slik rett, men det er ikke gitt at en slik rett kan leies ut til andre for andre formål.
Hvor mye tjener Hafslund på lysreklametårnene?
Avtalen hevdes å ha en «markedverdi på 11 millioner» som visstnok deles likt mellom Hafslund og JCDecaux. La oss derfor anta at Hafslund vil ha inntekter på 5,5 millioner kroner per år. Til sammenligning hadde Hafslund driftsinntekter på 8471 millioner kroner i 2004. Reklameinntektene er altså mindre enn én promille av driftsinntektene til Hafslund.
Hva? Mindre enn én promille? Og de velger å forsøple byen for en så liten sum?
Jepp.
Hvem er den største eieren i Hafslund?
Oslo Kommune, som eide 35.1% av aksjene per 31/12/2004. I tillegg eier "Oslo Kommune Holding" aksjer tilsvarende 23.4% av stemmene. Tilsammen kontrollerer dermed Oslo Kommune 58.5% av stemmene.
Hva?? Kommunen eier brorparten av Hafslund? Hvorfor gjør ikke representantene i styret noe med saken?
Hmm. Godt spørsmål.
Fortjener Hafslund å bli boikottet?
Ja. Hafslund prøver selv å minimere egen rolle i prosjektet. De hevder det er JCDecaux som driver prosessen sammen med PBE, og at Hafslund har kun satt krav om innvedig høyde i tårnene og sikkerhet for sine ansatte.
Kan avtalen mellom Hafslund og JCDecaux være ulovlig?
ClearChannel hevder det. Deres motiv er dog ikke altruistisk; de ønsker bare selv å kunne plassere reklame på tårnene.

Aksjon Stans!no

Hvem står bak aksjon stans!no?
En gruppe Oslo-entusiaster. Gruppen er partipolitisk uavhengig og får ikke støtte av kommersielle aktører. Håkon Wium Lie (howcome@@@opera.@com, 90192217) fungerer som kontaktperson.
Er dere mot alle former for reklame i bybildet?
Nei, skilt og reklame er en del av bybildet. Men vi ønsker restriksjoner på mengde og lys. Dessuten bør skilt fortrinnsvis tilhøre butikker og andre organisasjoner på stedet.
Har dere levert underskriftene?
Ja, vi leverte mer enn 3000 underskrifter til Bystyrets sekretariat 8. september. I følge Kommuneloven skal saken tas opp til behandling innen 6 måneder.
Nytter det å protestere?
Ja. I 2005 vedtok politikerne en maksimalhøyde for nye bygg på 12 etasjer. Vedtaket kom etter flere å med press fra Aksjon Stoppblokk og andre som protesterte mot Høyhusplanen fra PBE.
Er ikke lysreklamen i leskurne og ved sykkelstativene like skjemmende som de nye tårnene?
Kanskje. Det er dog to viktige forskjeller. A) byen får noe tilbake (om ikke nok) i form av leskur og sykler, og B) lysreklamen der kommer i et mer menneskelig format som ikke gir samme avmaktsfølelse.
Jeg bor i et nabolag med et av de gamle tårnene. Hva kan jeg gjøre for å bevare det?
Gi det godt stell. Fjern tagging og stygge plakater. Skriv brev til Byantikvaren og fortell at du liker tårnet som det står.

Byantikvaren

Hvorfor har ikke Byantikvaren fredet alle de gamle vakre støpejernstårnene?
Vi vet ikke. Det blir sagt at en tidligere byantikvar ikke hadde særlig sans for slike tårn og bestemte at man ikke skulle bruke noe tid på dem.
Har Byantikvaren vært med i prosessen rundt bytting av tårn?
Ja, representanter fra Byantikvaren deltok i møter med "berørte etater" i møter 14. mai, 24. mai og 1. juni 2004. Dette står i rammetillatelsene.
Hva har de sagt i møtene?
Vi vet ikke. Det er uklart om referater fra møtene er ført, og hverken Byantikvaren eller PBE vil vise oss notater fra møtene.
Skal ikke Byantikvaren uttale seg når tårn skal byttes?
Jo, flere av tårnene står i områder der særlige reguleringsbestemmelser gjelder. For eksempel sier reguleringsbestemmelsene i Skarpsno-området "Før bygningsrådet behandler enhver byggemelding og søknad om bruksendring skal det foreligge uttalelse fra byantikvaren." (PDF).
Foreligger det uttalelser fra Byantikvaren i disse sakene?
Nei, ingen dokumenter fra Byantikvaren ligger ved byggesakene.
Oj. Står det noe mer interessant i reguleringsbestemmelsene?
Ja, det står at "Navne- og reklameskilt skal være utformet i pakt med områdets kulturhistoriske karakter"
Er reklameplakatene til JCDecaux utformet i pakt med Skarpsnos kulturhistoriske karakter? Har Disneys reklamebyrå besøkt Drammensveien?
Neppe.
Hva sier byantikvaren om alt dette?
Minst mulig. De henviser til PBE.

Bystyremøtet 31. august 2005

Hva skjedde i Bystyremøtet 31. august 2005?
Da ble bl.a. nedstigningstårnene diskutert.
Hva sa Rune Gerhardsen?
Omtrent følgende: Gjennom generasjoner har vi hatt nedstigningstårn i denne byen, og vi har knapt lagt merke til dem. Disse er nå gjort om til provokasjoner, uten at byråden har hørt om det. Vi er vant til at det tas ansvar; jeg har ikke sett maken til ansvarsfraskrivelse som i denne saken.
Hva sa Grete Horntvedt?
Omtrent følgende: Avtalen om nedstigningstårn blir inngått januar 2001, mellom Viken Energi Nett og JCDecaux. Ingen byråd kjente til den, det ble adminastrivt sagt at det var ok å inngå en avtale. Bystyret var opptatt av leskur og bysykler på den tiden. Det vil nå ikke bli gitt nye tillatelser. Det er gitt 18 tillatelser til tårn som ennå ikke er satt opp. Jeg vil ta opp med partene om det er mulig å holde igjen. Vet jeg noe dere ikke vet? Nei, men det er viktig for meg å få en vurdering fra byadvokaten. Jeg har hatt en oppfatning om at avtalen er juridisk bindene. Vedrørende belysning så har JCDecaux ved Øyvind Markussen allerede lovt at de skal slå av sjenerende belysning i boligstrøk.
Har JCDecaux virkelig lovt å slå av sjenerende belysning i boligstrøk?
Nei. Ifølge Øyvind Markussen i JCDecaux (på telefon 2. september 2005) hadde han kun lovt å slå av belysning i "informasjonsflatene" som vender direkte inn i boliger, men ikke å slå av noe belysning i reklameflatene.
Hvilke vedtak fattet bystyret om reklametårnene?
Følgende vedtak ble fattet:
Byrådet bes påse at lysreklamen i Hafslunds nedstingningstårn slukkes kl 2300 i boligstrøk.
Bystyret ber byrådet ikke gi tillatelse til utplassering av nedstigningstårn med reklame inntil bystyret har behandlet saken "Vakker by - Spørsmål vedrørende Oslo kommunes godkjenning av reklame i det offentlige rom."
Betyr det at det ikke vil bli satt opp flere tårn? Og at lysreklamen vil bli slått av kl 23?
I et møte mellom Grete Horntvedt og JCDecaux 2005-09-07 ble det bestemt at "Lys i reklametårn i boligstrøk vil være av i tidsrommet kl 23.00 - 07.00. Dette skal iverksettes så snart som praktisk mulig," og at det ikke blir satt opp flere tårn i denne omgang.
Betyr det at Grete Horntvedt har gjort det bystyret ba henne om?
Ja.
Er stans!no fornøyd med dette?
Det er en viktig delseier for oss. Vi har vunnet den første skansen, men skal ta flere i denne kampen. Vi krever at all kunstig belysning av tårnene fjernes umiddelbart, uansett tid på døgnet. Vi har også en rekke andre krav som du finner i oppropet vårt.
Ble det bestemt noe mer i møtet mellom Grete Horntvedt og JCDecaux?
Ja, det står at "I tillegg vil kommunen og JCDecaux vurdere å flytte selve reklameflatene fra nedstigningstårn i boligstrøk til mindre sjenerende steder.".
Hva betyr det?
Vi får se.
Helt til slutt: Hvor mener dere ansvaret for denne saken ligger?
PBE har ansvar for at tårnene har kommet opp. Byrådet har ansvar for at tårnene kommer ned. Dersom ikke byrådet tar ned tårnene vil vi ta ned byrådet.

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill