Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Saker fra: 2008, 2007, 2006, 2005.

Arkiv fra 2006

2006-07-25: Nytt utkast til Skilt- og reklameplan en skuffelse.

2006-04-04: stans!no sin høringsuttalelse(PDF) om Skilt- og Reklameplanen er sendt til PBE.

2006-02-02: Innbyggerinitiativet avvist – forslag fanget opp

2006-01-01: Lysene slukket!

2006-08-21: stans!no aksjonerte — se bildene! Aksjonen er beskrevet i Østkantavisa, Lokalavisen Frogner St.Hanshaugen og Kreativt Forum

2006-07-04: «Allerede om to uker blir lysene slått på og reklamen vender tilbake i de 40 tårnene» Dette er trist. Vi vil aksjonere. Følg med.

2006-04-12: Åse Brandvold og Audun Myhra Bergwitz har skrevet en kronikk om Mye reklame - lite plan

2006-03-30: Byen Vår arrangerte møte om Skilt- og Reklameplanen.

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill