Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Saker fra: 2008, 2007, 2006, 2005.

Arkiv fra 2007

Stans.no mener:

2007-08-23: PBE feilinformerer om Skilt- og Reklameplanen

2007-06-02: Det første tårnet er fjernet på Vindern!

2007-05-21: stans!no krever 13 endringer i reklameplanen (PDF)

2007-05-15: Byrådet legger fram revidert skilt- og reklameplan (PDF). Her sies det klart at: "Byrådet ønsker ikke å tillate reklame på nedstigningstårn". Det er bra! Likevel tror vi planen vil føre til mer, ikke mindre, reklame i Oslo. Eksempelvis åpner den for videoreklame på storskjerm, blinkende lysreklame, samt lysreklame i boligområder. Stans!no finleser nå forslaget og vil komme utførlige kommentarer om noen dager. Se også våre tidligere kommentarer til planen: 2006-07-25 og 2006-04-05

2007-05-03: Stans!no på Hafslunds generalforsamling: Hafslund må oppgi okkuperte områder på byens fortau!

2007-03-15: Klage til Fylkesmannen er avsendt

2007-05-03: Stans!no har Aksjon mot reklametårn ved Hafslunds generalforsamling (lydfil)

Juridisk betenkning konkluderer:
Tillatelsene kan omgjøres!

(2007-12-15) Etter Fylkesmannens avgjørelse har Aksjon Stans!no har fått utarbeidet en ny juridisk betenkning vedrørende lysreklametårnene i Oslo. Konklusjonene er oppløftende: det finnes flere, selvstendige grunnlag for å omgjøre de ulykksalige tillatelsene. Du finner rapporten i PDF-format her.

Hva kan byrådet gjøre med lysreklametårnene?

(2007-12-05) Fylkesmannen mener Oslo Kommune har brukt feil lovanvendelse (brev1, brev2) for å fjerne lysreklametårnene. Det var leit. Hva kan byrådet gjøre nå?

Henlegge saken?
Det vil være dumt, både for innbyggerne og byrådet. Bystyret har sagt klart fra at tårnene skal bort og et liten finjuridisk motbakke endrer ikke situasjonen.
Slå av lyset?
En strålende idé! JCDecaux har aldri fått tillatelse til å ha lys i tårnene. En kan ganske enkelt pålegge dem å slå av lyset. Det løser ikke hele tårnproblemet, men gjør det litt vanskeligere for JCDecaux å profitere på tårnene.
Innføre reklameskatt?
Ja. Ved å skattlegge utendørsreklame på offentlig grunn tilsvarende reklameinntektene vil man effektivt kunne fjerne skjemmende reklame i fellesrom.
Pålegge Hafslund å bytte ut nedstigningstårnene med kumlokk?
Ja, andre byer klarer seg fint uten tårn. Men verneverdige gamle tårn bør fortsatt få stå.
Frede gamle tårn?
God idé. JCDecaux sitter med 20 rammetillatelser som de ikke har brukt. Flere av disse gjelder gamle verneverdige støpejernstårn. Disse bør snarest fredes for å unngå flere reklametårn.
Pålegge PBE å realitetsbehandle alle skriftlige klager?
Jess. Plan- og Bygningsetaten fikk hundrevis av skriftlige klager da tårnene ble satt opp i 2005. Etter det vi vet er ingen av klagene realitetsbehandlet. Stans!no sin klage har eksempelvis ikke blitt behandlet. Sivilombudsmannen har måttet kontakte PBE to ganger (brev1, brev2) for at vi skulle få svar på klagen. Likevel ble ikke klagen realitetsbehandlet noe Fylkesmannen har påpekt. Ved å realitetsbehandle klagene, inkludert klagen fra stans!no, kan man omgjøre mange av byggetillatelsene.
Finlese vår juridiske betenkning?
Absolutt. Haavind Vislie har skrevet en juridisk betenkning for stans!no. Den kan med fordel leses en gang til.

Fylkesmannens argumentasjon

Fylkesmannen mener Oslo kommune har brukt feil lovanvendelse for å fjerne lysreklametårnene. Dette er leit — stans!no støtter kommunens syn i saken. Dersom Fylkesmannens syn på Plan- og Bygningsloven blir stående betyr det at kommuner i praskis aldri kan fjerne uønsket reklame ved hjelp av Plan- og Bygninsloven. Vi mener dette er i strid med lovens intensjon og oppfordrer Oslo Kommune til å ta saken videre, til rett departement eller til domsstol.

Fylkesmannens argumentasjon har dessuten klare feil og mangler:

stans!no krever 13 endringer i Skilt- og Reklameplanen

Aksjon stans!no har finlest byrådets nye forslag til Skilt- og reklameplan i Oslo. Vår aksjon har stor folkelig støtte i kampen mot lysreklametårn og det er derfor gledelig at forslaget ikke vil tillate reklame på nedstigningstårn. Vi er også positive til at det lages en helhetlig plan om skilt og reklame. Dessverre vil forslaget, samlet sett, føre til økt reklamepress i Oslo. Les mer.

Reklamevalg — hva mener partiene?

Vi har spurt Oslo-partiene hva de mener om reklame i det offentlige rom. Vi har stilt fire spørsmål:

Synes partiet at det er for mye eller for lite reklame i det offentlige rom i Oslo?
Nedstigningstårnene som ble ombygd til lysreklametårn har fått mye oppmerksomhet i perioden. Mener partiet at reklamen og lyset i tårnene bør fjernes?
Oslos boligområder er i dag vernet mot "takreklame, lysreklame og større reklamearrangement" (i Oslos vedtekter). Ønsker partiet at dette vern skal opprettholdes i framtiden?
I forslaget til Skilt- og Reklameplan åpnes det for reklameformer som ikke har tradisjon i Oslo: blinkende lys, bevegelig reklame og reklame på storskjermer. Ønsker partiet å tillate disse nye reklametypene?

Svarene finner du her

Da kommunenen stemte mot seg selv

Hafslund ASA avholdt sin generalforsamling 5. mai 2007. I sakslisten lå et forslag fra stans!no som ba Hafslund følge Oslo Kommunes henstilling om å slå av lysene og fjerne reklamen i nedstigningstårnene. Dessverre valgte Oslo Kommune, som er majoritetsaksjonær i selskapet, å stemme mot seg selv i saken. Les mer her.

Fra nyhetene

2007-01-09: NRK: Kan fortsatt bli kvitt reklametårn

2007-09-02: NRK: Dropper folkets forslag (MP3 lydfil)

2007-07-18: Oslo kommune trekker tilbake JCDecauxs reklametårntillatelse. I en pressemelding sier byrådet at de "ethvert bygningsmessig tiltak nå er ulovlig". Det betyr (bank i bordet) at vi ikke får flere lysreklametårn. Samtidig fortsetter byrådet prosessen (PDF) for å fjerne reklamen i de eksisterende tårnene.

2007-07-13: Clearchannel tapte i Bergen: «...politikerne kunne ikke overse det folkelige engasjementet...». Dommen (PDF) ankes.

2007-07-13: JCDecaux fundamenterer 20 nye tårn, kommunen går til namsretten?

2007-07-09: JCDecaux sier de vil sette opp 20 nye tårn; byrådet finner dette «svært provoserende» (pressemelding fra byrådet; brev fra byrådet til JCDecaux).

2007-05-23: Aftenposten: Gatekamp om ytringfriheten

2007-05-23: Bergens Tidende: Oslo-aksjonist på lærebenken

2007-05-18: Byråd Merete Agerbak-Jensen: Vi vurderer reklametårnene som skjemmende og sjenerende

2007-05-18: Søksmål i Bergen: Man kan ikke la være å gjøre politiske vedtak fordi man frykter søksmål

2007-05-17: JCDecaux: vi har ikke truet med erstatningssøksmål

2007-05-10: NRK Østlandssendingen: Oslo Arbeiderparti vurderer mistillitsforslag mot byråd Merete Agerbak-Jensen pga. reklametårnene (lydfil)

2007-05-05: Erling Dokk Holm i Dagsavisen: Det er en absurd situasjon, det synes vel alle.

2007-05-03: Dagsavisen: Kommunen stemmer mot kommunen

2007-05-03: Stans!no har Aksjon mot reklametårn ved Hafslunds generalforsamling (lydfil)

2007-04-25: Norsk Kundebarometer: Hafslund på bunn

2007-04-22: Dagsavisen: Lar tårnene stå - skviser de små

2007-04-13: Rune Gerhardsen: Byråden må gå av

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

counter free hit invisible

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill