Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Saker fra: 2008, 2007, 2006, 2005.

Arkiv fra 2005

2005-11-31: stans!no sender høringsuttalelse om forslag til ny Plan- og Bygningslov

2005-10-26: Bystyret vedtar: reklamen skal bort, tårnene skal senkes! HURRA!!!

2005-10-24: Aksjonen mot byreklame i Bergen vant i kampen!

2005-10-12: Byutviklingskomitéen: Reklametårn skal fjernes! HURRA!!!

2005-09-12: Formell klage er herved avsent PBE

2005-09-08: Aksjon stans!no har levert mer enn 3000 underskrifter til bystyret! Takk til alle som har samlet underskrifter på papir — Innsamling av elektroniske underskrifter fortsetter!

2005-09-07: Vi vinner første slag: Ny gjennomgang av reklametårnene

2005-09-06: Stans.no publiserer juridisk betenking som viser omfattende saksbehandlingsfeil

2005-09-03: Vi oppdager at tårnene er plassert bak/fram!

2005-08-30: Dagsavisen Aksjonister «blindet» lysreklametårn

2005-08-30: KreativtForum: Mobiliserer til reklametårn-protest

2005-08-20: Stans.no aksjonerer ved å blende to tårn, og pusse opp et gammelt.

2005-08-15: Propaganda: 40 reklametårn opp i helgen

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill