Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Saker fra: 2008, 2007, 2006, 2005.

Arkiv fra 2008

2008-04-25: Lokalavisen Frogner: Stoppet Hafslund

2008-04-24: Nyhetsinnslag NRK P1 (MP3) og NRK1.

2008-01-10: Kreativt forum: Reklametårn blir advokatmat

2008-01-09: NRK dekker vår nye utredning i artikkel og TV.

Oslo kommune omgjør ikke tillatelsene

(2008-12-19) I november mottok Oslo kommune «prosessvarsel» om tre utvalgte tårn. Oslo kommune har nå svart på varselet og svaret er negativt: kommunen vil ikke starte arbeidet med å fjerne tårnene. Dersom kommunen hadde startet dette arbeidet kunne man gjennomført bystyrets vedtak uten bruk av rettssaler. Det er leit, om ikke uventet, at kommunen ikke bruker denne anledningen til å rydde opp i gamle synder.

Provokasjoner

(2008-12-02) Trond Blindheim har sagt at «Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk». Lysreklametårnene i Oslo har nylig minnet oss på dette sitatet; JCDecaux har klint opp nakne kvinnekropper for en film og et 2 meter høyt krusifiks for å få deg inn i Oslo City. Målet er selvsagt å stjele sekunder av din tid ved å provosere.

Synes alle butikkene i Oslo City at denne reklamen er uproblematisk? Synes Vinmonopolet og Burger King at krusifiks er greit i sin markedsføring? Hva mener Burger Kings hovedkvarter i USA om saken? Kanskje du kan spørre dem?

Vi sier: fri oss fra det onde. Og setter samtidig Oslo City på listen over steder der vi ikke vil handle.

Sturla Stålsett i Aften: «Søkt og usmakelig»
Propaganda: «Oslo City vil gjerne provosere»

Markering i Stensgata

(2008-11-10) I krysset mellom Thereses gt. og Stensgata sto det i mange å et reklamefritt nedstigninstårni menneskelig størrelse. I august 2005 ble tårnet plutselig og meningsløst revet bort fra oss, og erstattet med et gigantisk selvlysende reklametårn. I kveld ble det avholdt en minnestund for det gamle tårnet. En blomstrekrans ble lagt ned, og minnetavler ble satt opp på tårnet. Einar Bowitz, som har vokst opp i Stensgata, holdt en liten minnetale for de sørgende som kom sammen for å minnes en tid før Oslos strømleverandører ble reklamepusher. Markeringen ble avsluttet med gravøl.

Vi planlegger flere markeringer i tiden som kommer. Ta kontakt dersom du vil være med. Det er dessverre nok av tårn å sørge ved.

Reklametårn mot retten

(2008-11-03) Oslo Byes Vel, Skarpsno Vel og Aksjon Stans.no har i dag sendt prosessvarsel til Oslo kommune. De tre organisasjonene mener tillatelsene som Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har gitt JCDecaux og Hafslund til å oppføre reklametårn på kommunal grunn, er ugyldige. For å prøve saken i retten er tre reklametårn av omlag 60 tårn oppført i Oslo, valgt ut. Siktemålet er en rettskjennelse som får konsekvenser for alle reklametårnene i Oslo.

Hele pressemeldingen

Godtar ikke bygging av reklameskur

(2008-09-21) Lokalpolitikerne på Norstrand godtar ikke riving av leskur og bygging av reklameskur. Knut Hedemann (Ap) sier:

Det må reageres sterkt på dette angrepet på særpreg som beriker vårt bomiljø, og som i tillegg er et mye bedre vern i uvær enn nye glasskur. Verneverdige leskur er vernet for å være i det miljøet de ble vernet i. Og ikke for å flyttes til museumsjernbanen ved Tusenfryd

Dramatisk endring i Plan- og Bygningsloven

I vår ble forslag til ny Plan- og bygningslov offentliggjort. Når det gjelder bestemmelsene for skilt og reklame innebærer forslaget en dramatisk forandring, både i forhold til gjeldende lov og praksis og også forslaget i NOU 2005:12. Det største skillet ligger i at skilt og reklame nå kan betraktes som permanente innretninger, og at kommunene oppfordres til å praktisere dette synet i saksbehandlingen. Morten I Kerr har sett på forslaget og kommet med analyse og nytt forslag. (Les brevet i PDF-format)

Klagesak sendt fylkesmannen

(2008-09-17) Aksjon stans!no har i dag gjort jobben PBE skulle gjort for lenge siden ved å oversende en ankesak til Fylkesmannen.

Kommuner: vit hva dere gjør!

(2008-09-09) Kommuner som inngår avtaler om utendørsreklame kan måtte tillate mer reklame enn de selv ønsker fordi alle selskaper må behandles likt. Det er budskapet fra Outstanding Media som ber Sivilombudsmannen (PDF) se på saken. Outstanding media skriver:

Kan en kommune som har inngått avtaler om å utplassere reklamefinansierte bymøbler bruke plan- og bygningsloven (med lokale vedtekter) til å hindre andre aktører fra å etablere tilsvarende reklamefinansierte bymøbler uten å komme i konflikt med forvaltningsrettslig praksis om forskjellsbehandling?

Lærdommen er at kommuner må være særdeles forsiktige med inngå avtaler om utendørsreklame.

Kommunen pålegger fjerning av tårn

(2008-08-26) I etterkant av stoppordren som Oslo Kommune ga på Skillebekk 24. april 2008 har kommunen pålagt JCDecaux å fjerne flere tårn som er satt opp for sent. Rammetillatelsene som JCDecaux har fått er gyldige i tre år og Oslo Kommune mener derfor at fem tårn er satt opp for sent: Parkveien 17, Schous Plass, Pilestredet 63, Sorgenfrigt/Schønigsgt., og Jens Bjelkes gt. 60. Du finner brevet som kommunen sendte 2008-07-11 her (PDF). Det er flott at Oslo Kommune følger opp disse tårnene!

Ikke uventet har JCDecaux klaget på avgjørelsen. Advokat Stig Gunleiksrud fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche bruker mange sider (og sikkert mange timer) på sin klage (PDF). Aksjon stans.no er bevliget en fotnote i brevet. Hovedargumentasjonen til JDCdecaux er at enhver klagebehandling vil gi tiltakshaver en ny treårsfrist.

Saken er nå sendt til Fylkesmannen og Oslo Kommune har skrevet et følgebrev (PDF).

—Drar til reklameskruen

(2008-08-25) Flertallet i Byrådet ønsker å stramme inn Reklameplanen for Oslo. Reklame på storskjermer og lysreklame i boligområder skal ikke tillates. Dermed synes det ikke å bli flertall for Byrådets liberaliseringsforslag, og vi har fått gjennomslag for mange av våre endringsforslag. Vi vet ennå ikke hvordan den endelige planen vil se ut og vi skal følge godt med!

—Det er toskeskap å sende ut sånt i fellesferien

(2008-07-23) Norske politikere er opprørt over at NRK sender ut lisensregninger i fellesferien:

Det er toskeskap å sende ut sånt i fellesferien, slår Høyres nestleder Erling Lae fast.

Vi er helt enige og tillater oss å minne Lae om en annen toskete fellesferie-utsendelse fra 2002. Da mottok noen av naboene til lysreklametårnene nabovarsel. Varslene som er sendt ut er typisk datert 26-29 juni 2002 og sendt rekommandert fra Kjelsås postkontor 9. juli 2002. En mottaker som tilbragte fellesferien hjemme fikk da brevet omtrent samme dag som to-ukers klagefristen gikk ut. De som var på ferie fikk det senere. Vi mener et evigvarende lysreklametårn er langt mer alvorlig, og derfor enda mer toskete enn et purregebyr.

Bergen vant over ClearChannel

(2008-06-02) Bergen kommune trenger ikke å betale erstatning til Clear Channel etter at kommunen sa nei til en avtale om reklamefinansierte busskur, fastslår Gulating lagmannsrett. Ivar Johansen spør om dette kan «gi en spark i baken til Høyre/Fr.p-byrådet i Oslo som ikke engang klarer å rydde opp i dette i forhold til et selskap kommunen er aksjemajoritetseier i; Hafslund og nedstigningstårnene?»

Debatt om lysreklametårnene i Lokalavisen Frogner og St.Hanshaugen

(2008-05-29) Dagens utgave av Lokalavisen har to innlegg om lysreklametårnene: Tårnene skjemmer byen, Er Skagestad ansatt i JCDecaux

JCDecaux truer enkeltpersoner

(2008-04-27) Saken om nedstigningstårnet på Skillebekk (se under) tok en lykkelig vending da PBE grep inn og ga stopp-ordre til JCDecaux. Tidligere hadde Skarpsno Vel gått til retten for å stoppe riving gjennom en «midlertidig forføyning». Retten hadde dessverre ikke tid til å høre saken før tårnet ville være borte, og saken ble derfor trukket. Det er likevel interessant å se hvordan JCDecaux reagerte da noen våget å stille et juridisk spørsmålstegn ved rivingen av det gamle tårnet. Advokat Stig Gunleiksrud ved Arntzen de Besche Advokatfirma, som representerer JCDecaux, skrev til retten:

Hvis det besluttes midlertidig forføyning vil det bli ... krevet erstatning for kostnadene en stans påfører JCDecaux. ... I samsvar med Rt 1995 side 194 kreves det at den som har opptrådt for domstolene, [formann i Skarpsno Vel], ilegges et personlig solidaransvar for omkostningene for det tilfelle at Velet mangler partsevne.

Stans.no mener det er ugreit at JCDecaux truer enkeltpersoner på denne måten. En formann i en velforening bruker tid og krefter til beste for hele nabolaget og lønnes ikke for oppgaven. Å true med personlig erstatningsansvar virker være en strategi ment å skremme andre velforeninger fra å bekjempe lysreklame i sitt område.

Flere ulovlige tårn?

(2008-04-26) Bildet til venstre er tatt ved rivingen av det gamle nedstigningstårnet i Pilestredet i februar 2008. Til høyre ser en hvordan tårnet står i dag. Det nye tårnet ble montert mer enn tre år etter at rammetillatelsen ble gitt og det er derfor grunn til å tro at tårnet er satt opp ulovlig. Vi jobber med å finne nøyaktige datoer.

Bildet til venstre er tatt av en Stans.no-sympatisør. Har du også tatt bilder av tårnriving? Send dem til oss!

Oslo Kommune stanser JCDecaux i Drammensveien


Bildet viser tårnet slik det står i ettermiddag. Merk den sorte asfalten og fundamentet som JCDecaux har anlagt. Fortauet er også utvidet inn i parken på høyre side.

(2008-04-23) Oslo Kommune ga stoppordre til JCDecaux i ettermiddag. JCDecaux hadde planlagt å innstallere et nytt lysreklametårn i Drammensveien på Skillebekk i natt, men det gamle ærverdige tårnet blir stående.

Skarpsno Vel klarte dermed å redde tårnet i siste time ved å påpeke (PDF) at rammetillatelsen har gått ut på dato. Rammetillatelsen for dette tårnet ble gitt 8.10.2004 og utløp tre år senere. Stans!no takker Oslo Kommune, ved Plan- og Bygningsetaten, for å handle raskt og klokt da de ble gjort oppmerksom på saken.

Det er grunn til å tro at flere at tårnene som JCDecaux har satt opp den siste tiden også mangler gyldig tillatelse. Stans.no ber kommunen om å etterforske dette og pålegge JCDecaux å fjerne alle slike tårn. Området rundt tårnene må også tilbakestilles. På Skillebekk har JCDecaux asfaltert deler av parken for å få plass til sitt nye fundament. Vi krever at betongfundamentet fjernes og at parken tilbakestilles.

Samtidig vil vi minne om at alle tårnene er klaget inn til Fylkesmannen. Veien dit har tatt vært lang og klagen ligger ennå ikke på Fylkesmannens bord. Men dersom Oslo Kommune fortsette i sitt nye tempo har vi håp om rask løsning.

JCDecaux vil rive edelt tårn 30 timer før høring

(2008-04-21) Alarmen har gått i Drammensveien. JCDecaux og Hafslund varsler enda et lysreklametårn, men Skarpsno Vel har gått til motangrep. De ber namsretten stoppe rivingen. JCDecaux svarer med å annonsere riving 30 timer før Oslo Tingrett skal høre saken.

Christan Berg

(2008-03-30) Konsersjef i Hafslund, Christian Berg er intervjuobjekt i Kapital nr 4/2008:

Konsernsjefen påkoster seg selv et smil i den tro at jeg ikke har flere sjofle spørsmål
—Men hva hjelper det når der efterpå forsøpler byen med 40 fæle reklamelystårn?
—Avtalen om disse lytårene ble inngått for omlag åtte år siden. De ansvarlige søkerne er et reklamebyrå. Myndighetene svarte ja. Nå ønsker bystyret å si nei. En egen aksjon ved navn Stans har som å å bli kvitt disse tårnene. Jeg har respekt for den aksjonen. De synes det er forsøpling og vil hindre at det dunkes opp reklame overalt. For min del misliker jeg situasjonen. Problemet er at vi ikke bare kan trekke oss. Reklamebyrået fikk denne retten gjennom en avtale. Man må holde en inngått avtale selv om man ikke liker den.

Vi sier: vis oss avtalen, Christian, så skal vi hjelpe deg ut av den!

Kerr til dept'et: hvordan skal §107 tolkes?

(2008-02-12) Morten Kerr har måttet gjøre hjemmeleksene til Oslo Kommune. Han har i brevs form spurt departementet om Fylkesmannen har rett i sin tolking av §107. Fylkesmannen mener at §107 ikke kan brukes til å fjerne lysreklametårnene i Oslo. Denne fortolkningen innebærer en klar svekkelse av §107. Her er teksten i den omstridte pargrafen:

Dersom det kan skje uten hinder av tillatelse som er gitt for et bestemt tidsrom, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i første ledd, når den etter kommunens skjønn strider mot ovennevnte krav. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen.

Morten Kerr har også tidligere kommunisert med departementet om §107. I 2006 ba han også, i brevs form, KRD om å fortolke §107. Dengang hadde KRD tro på paragrafen og skriver.

Det følger av ordlyden at med unntak av innretninger der tillatelse er gitt for «et bestemt tidsrom», kan kommunen gi pålegg om fjerning eller endring dersom innretningen, etter kommunens skjønn strider mot de materielle krav. Det har heller ikke vært hensikten å foreta endringer i bestemmelsen på dette punktet

På tross av dette mener altså Fylkesmannen (på side 4 i dette brevet) at §107 ikke vil «hjemle pålegg om fjerning av reklameinnretninger som er omsøkt og godkjent».

Det siste brevet fra Kerr slutter slik:

For å unngå at tiltakshavere, kommuner og fylkesmenn må forholde seg til divergerende geografisk bestemte oppfatninger, tillater jeg meg å be om at departementet foranledninger enhetlig rettsoppfatning i alle fylker.

Tiltredes!

Stans!no klager til fylkesmannen

(2008-01-24) Vi har i dag sendt klaget lysreklametårnene inn for Fylkesmannen. Les brev og vedlegg her.

Stans!no sin klage avvises av PBE

(2008-01-18) Etter mer enn to år og tre brev fra Sivilombudsmannen (brev1, brev2, brev3) har PBE endelig svart på stans!no sin klage om lysreklametårnene. Brevet fra PBE er ikke helt fritt for humor:

Det vises til brev av 12.09.2005 ... Vi beklager at den formelle tilbakemeldingen på klagen kommer såpass sent ... For det første avvises klagen fordi den er innkommet for sent.

PBE mener altså, etter at de selv har brukt mer enn to år på å svare, at det er aksjon stans!no som er for sent ute!

Ved å nekte å svare på klagen i to år har PBE forhindret at klagen kan gå videre til andre instanser. Det kan den nå, og avgjørelsen vil påklages til Fylkesmannen.

Byråden negativ — men hvorfor?

(2008-01-15) Rett før jul spurte Tone Tellevik Dahl (som representerer Ap i byutviklingskomitéen) byråden om Aksjon Stans!no sin juridiske betenkning. Byråden svarer:

Konklusjonen er at de forhold advokatfirmaet redegjør for i betenkningen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak ... nærmere redegjørelse ... kan eventuelt skje i et lukket komitémøte.

Vi mener denne avfeiningen er for lettvint. Vår jurdiske betenkning konkluderer med at kommunen kan få tårnene fjernet dersom de tar saken på alvor. En orientering i et lukket komitémøte holder ikke for oss som må leve med reklametårnene.

Her er: vår juridiske betenkning, brevet fra Ap, og svaret fra byråden

(2008-01-10) Kreativt forum: Reklametårn blir advokatmat

(2008-01-09) NRK dekker saken i artikkel og TV.

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

counter free hit invisible

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill